2020: Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid

Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid

Füüsilisest isikust aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv, pildiga isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäril lisaks sellele ka kehtiv registrikaart.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv, pildiga isikut tõendav dokument ja kehtiv volikiri (originaal). Volikiri võib olla kas lihtkirjalik või notariaalne. Kui esindatav on juriidiline isik, siis palume lisaks kaasa võtta ka kehtiv registrikaardi väljavõte.

Juhul, kui AS-i Tallinna Vesi juriidilisest isikust aktsionär on registreeritud välisriigis, siis peab kehtiv registrikaardi väljavõte olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga ning sellele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Esindaja volikirjad, mis on vormistatud välisriigis, peavad olema notariaalsed ja tõlgitud eesti keelde ning notariaalsed volikirjad peavad olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga ning sellele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Volikirjadesse puutuv nõue kehtib ka siis, kui füüsilisest isikust aktsionär vormistab esindajale volikirja välisriigis.

Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub siin ning eeltäidetud volikirja vorm, milles aktsionär volitab enda eest hääletama Aktsiaseltsi peajuristi Mailis Kullerkupp-Jõekaar’e, asub siin

Kui aktsionär kasutab esindaja määramiseks volikirja vormi, siis volikirja edastamiseks on kolm alternatiivi. NB! Jälgige Mailis Kullerkupp-Jõekaar’e nimele väljastava volikirja edastamise juhiseid volikirja vormi all.

  1. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, prindib ja allkirjastab selle, järgides ülalkirjeldatud dokumentide kinnitamise juhendit ning edastab seejärel volikirja originaali esindajale. Üldkoosolekule registreerumisel tuleb esindajal esitada volikiri (originaal) koos teiste vajalike dokumentidega.
  2. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, allkirjastab selle digitaalselt ning saadab e-postiga aadressil tvesi@tvesi.ee hiljemalt 27.05.2020 päeva (kl 23:59 GMT+3) lõpuks. Selline võimalus on neil aktsionäridel, kellel on dokumentide digitaalse allkirjastamise võimalus (ID-kaart, digi-ID või Mobiil-ID). Kui volikiri on edastatud sellisel viisil, ei ole volikirja vaja üldkoosolekule registreerumisel eraldi esitada.
  3. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, prindib ja allkirjastab selle. Seejärel allkirjastatud volikiri skaneeritakse ja saadetakse e-postiga aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal saadetakse kas postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614 saabumisega hiljemalt 27.05.2020 või tuleb esindajal esitada volikirja originaaldokument koos teiste vajalike dokumentidega üldkoosolekule registreerumisel.

Juhul, kui volikirja vorm ei ole täidetud või ei ole edastatud nõuetekohaselt, siis on AS-il Tallinna Vesi õigus mitte lugeda sellist volikirja esindusõigust tõendavaks dokumendiks ja jätta see tähelepanuta.