Juhtimispõhimõtted

  • Klienditeeninduse kõrge taseme saavutamine
  • Tootmistulemuste kõrge taseme saavutamine
  • Ettevõtte tegevuse laiendamine
  • Ettevõtte väärtuse kasvatamine