Aktsionärid

  • 31.12.2022 seisuga oli ASil Tallinna Vesi 10 360 aktsionäri.
  • Ettevõttel on 20 miljonit aktsiat. 31.12.2022 seisuga on vabalt kaubeldavad 24,58% ettevõtte aktsiatest, s.o 4 916 166 aktsiat.
  • Ettevõtte vabalt kaubeldavate aktsiate omanikeks on 1,89% ulatuses välismaised institutsionaalsed investorid, 6,14% ulatuses Eesti institutsionaalsed investorid ja 16,31% ulatuses jaeinvestorid.
  • Peale põhiaktsionäride Tallinna linna ja OÜ Utilitase ei ole ühegi aktsionäri osalus suurem kui 5% ettevõtte aktsiakapitalist.

 

Aktsiakapitali jaotus omandatud aktsiate arvu järgi seisuga 31.12.2022

Aktsionäride arv Aktsionäride % Aktsiate arv % aktsiakapitalist
1 – 100 7 939 69,7% 230 584 1,2%
101 – 200 1 205 10,6% 182 018 0,9%
201 – 300 539 4,7% 139 150 0,7%
301 – 500 535 4,7% 217 390 1,1%
501 – 1 000 530 4,7% 394 792 2,0%
1 001 – 5 000 513 4,5% 1 113 130 5,6%
5 001 – 10 000 76 0,7% 556 824 2,8%
10 001 – 50 000 44 0,4% 955 252 4,8%
50 000 + 9 0,1% 16 210 860 81,1%
KOKKU 2022 11 390 100,0% 20 000 000 100,0%
KOKKU 2021 10 360 100,0% 20 000 000 100,0%