Aktsionärid

  • 31.12.2022 seisuga oli ASil Tallinna Vesi 10 360 aktsionäri.
  • Ettevõttel on 20 miljonit aktsiat. 31.12.2022 seisuga on vabalt kaubeldavad 24,58% ettevõtte aktsiatest, s.o 4 916 166 aktsiat.
  • Ettevõtte vabalt kaubeldavate aktsiate omanikeks on 1,89% ulatuses välismaised institutsionaalsed investorid, 6,14% ulatuses Eesti institutsionaalsed investorid ja 16,31% ulatuses jaeinvestorid.
  • Peale põhiaktsionäride Tallinna linna ja OÜ Utilitase ei ole ühegi aktsionäri osalus suurem kui 5% ettevõtte aktsiakapitalist.

 

Aktsiakapitali jaotus omandatud aktsiate arvu järgi seisuga 31.12.2021

  Aktsionäride arv Aktsionäride % Aktsiate arv % aktsiakapitalist
1 – 100 7,014 67.7% 208,319 1.0%
101 – 200 1,110 10.7% 168,865 0.8%
201 – 300 536 5.2% 138,128 0.7%
301 – 500 524 5.1% 215,143 1.1%
501 – 1 000 533 5.1% 399,199 2.0%
1 001 – 5 000 508 4.9% 1,100,532 5.5%
5 001 – 10 000 80 0.8% 591,102 3.0%
10 001 – 50 000 45 0.4% 911,055 4.6%
50 000 + 10 0.1% 16,267,657 81.3%
KOKKU 10,360 100.0% 20,000,000 100.0%