Nõukogu

Tallinna linna esindajad


Priit Lello
Nõukogu aseesimees

Priit Lello on määratud Tallinna linna poolt AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 16.11.2011. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 15.11.2024. Hr Lello on Tallinna linnasekretär. Hr Lellol on laialdaselt kogemusi avaliku õiguse valdkonnas, erinevates eraõigusega seotud sektorites ning ta on tegelenud pikaajaliselt kohtumenetlustega ja kohaliku omavalitsuse esindamisega põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Hr Lello osales United Utilitiesele kuulunud AS-i Tallinna Vesi aktsiate osalise omandamise ettevalmistamisel Tallinna linna poolt. Hr Lello on Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liige. Hr Lello on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi ja omandab Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna avaliku sektori ja innovatsiooniõppes teist magistrikraadi. Priit Lello ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Mart Mägi
Nõukogu liige

Mart Mägi seati nõukogu liikme kandidaadina üles Tallinna Linna poolt ning valiti AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 01.04.2021. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 01.04.2024. Mart Mägi on varem kuulunud AS-i Tallinna Vesi nõukokku sõltumatu liikmena aastatel 2007- 2017. Mart Mägi on alates 2021. aasta maist Omniva (Eesti Post) juhatuse esimees ja sellele eelnevalt töötas alates  2017. aastast Eesti Statistikaameti peadirektorina. Hr Mägil on pikaajaline juhtimiskogemus erinevate valdkondade organisatsioonidest nii avalikus kui erasektoris. Varem töötanud erinevate ettevõttete, sh. Amserv, Hansa Liising, PricewaterhouseCoopers Advisors, jt juhina. Hr Mägil on Tartu Ülikooli magistrikraad majandusteaduses. Hr Mägi ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

 

Silver Tamm
Nõukogu liige

Silver Tamm valiti nõukogu liikmeks aktsonäride 13.01.2022 otsusega ja tema volitused kehtivad kuni 13.01.2025. Silver Tamm on Tallinna linna linnakassa juhataja ning täidab alates 2021. aasta septembrist ka Tallinna linna finantsdirektori kohuseid. Hr Tamm alustas Tallinna linnas tööd 2001. aastal linnakassa osakonna analüütikuna ning alates 2007. aastast  täidab osakonnajuhi rolli. Linnakassa juhtida on muuhulgas kogu linna makseliiklusega seonduv, pika- ja lühiajalise kapitali kaasamine ning finantsriskide juhtimine, lisaks vastutab linnakassa linnaeelarve koostamise eest.  Silver Tamm on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe majandusprotsesside modelleerimise eriala ning täiendanud end erinevatel erialastel ja juhtimisalastel koolitustel. Silver Tamm ei ole varem AS-i Tallinna Vesi nõukogu liige olnud. Silver Tamm ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.


Utilitase esindajad


Priit Koit
Nõukogu esimees

Priit Koit seati nõukogu liikme kandidaadina üles OÜ Utilitase poolt ning määrati AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12.04.2021. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 12.04.2024. Priit Koit on Utilitas kontserni tegevjuht, OÜ Utilitas juhataja ning AS-i Utilitas Tallinn, AS-i Utilitas Eesti ja OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam nõukogu liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna. Hr Koit ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

 

 

Niall Patrick Mills
Nõukogu liige

Niall Patrick Mills seati nõukogu liikme kandidaadina üles OÜ Utilitase poolt ning määrati AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12.04.2021. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 12.04.2024. Niall Mills on First Sentier Investors’i globaalsete infrastruktuuriinvesteeringute valdkonna juhtivpartner ning EDIF I, II & III ja GDIF investeerimiskomiteede liige. Hr Mills kuulub nimetatud fondidele kuuluvate äriühingute, sh Anglian Water Group, nõukogudesse. Ta on omandanud magistrikraadi ärijuhtimises London Business School’is, diplomi ettevõtte juhtimise erialal Institute of Directors’is ja bakalaureusekraadi inseneriteaduses Sheffield Hallam University’s. Ta on Institution of Civil Engineers’i (Ehitusinseneride Liit) liige.  Hr Mills ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

 

Robert Kitt
Nõukogu liige

Robert Kitt seati nõukogu liikme kandidaadina üles OÜ Utilitase poolt ning valiti AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 01.04.2021. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 01.04.2024. Robert Kitt on kogenud tippjuht, kel on pikaajaline teenistuskäik ettevõtluses alates 1994. aastast. Tal on märkimisväärne kogemuste pagas ettevõtluses ja panganduses, sh on ta osalenud AS-i Swedbank, Eesti Pangaliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhtimises. Alates märtsist 2021 on ta AS-i Utilitas Tallinn ja AS-i Utilitas Eesti juhatuse liige. Samuti on hr Kitt panustanud haridusvaldkonna arendamisse. Tal on tehnilise füüsika doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ta on hiljem töötanud teaduri ja õppejõuna ning on alates 2015. aastast TalTechi nõukogu liige. Hr Kitt ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.


Sõltumatud liikmed


Priit Rohumaa
Nõukogu liige

Priit Rohumaa valiti sõltumatuks nõukogu liikmeks 01.06.2017 toimunud aktsionäride üldkoosolekul. Tema volitusi nõukogus pikendati 03.06.2021. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 03.06.2024. Hr Rohumaal on pikaajaline juhtimiskogemus Eesti põlevkivisektorist. Ta on olnud Viru Keemia Grupis erinevatel juhtivatel positsioonidel: esmalt finantsdirektori ja seejärel aastatel 2000-2015 juhatuse esimehe ametikohal. Hr Rohumaa on Ekspress Grupi nõukogu esimees, Admiral Markets Group’i nõukogu liige ja European Business Angel Network (EBAN) juhatuse liige. Hr Rohumaa ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

 

Gerli Kivisoo
Nõukogu liige

Gerli Kivisoo valiti nõukogu sõltumatuks liikmeks 1.06.2023 toimunud korralisel aktsionäride üldkoosolekul. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 01.06.2026. Gerli Kivisoo on vandeadvokaat (Eesti Advokatuuri liige alates 2005. aastast), kes on spetsialiseerunud väärtpaberituruõigusele, ühinemis- ja ülevõtmistehingutele ja äriühinguõigusele. Gerli Kivisool on LLB õigusteaduse kraad (ametlikult võrdsustatud MA kraadiga), mille ta omandas Tartu Ülikoolis 2004. aastal. Ta on kogu oma karjääri jooksul tegutsenud õigusnõustajana. Alates 2018. aastast on Gerli Kivisoo tegutsenud Advokaadibüroo Ellex Raidla partneri ja juhatuse liikmena. Ta on erinevates rollides nõustanud enamikku Eesti emitentide esmastest või teisestest avalikest pakkumistest ja noteerimistest, aga nõustanud ka arvukalt rahvusvahelisi kapitaliturgude tehinguid, millel on puutumus Eestiga. Samuti tegutseb ta Nasdaq Tallinna Börsi alternatiivturu First North ametliku nõustajana ning AS-i Ridge Capital nõukogu liikmena. Gerli Kivisoo ei oma ühtegi positsiooni ega ka otsest või kaudset osalust AS-is Tallinna Vesi.