Nõukogu

United Utilities’e esindajad


Simon Roger Gardiner
Nõukogu esimees

Simon Roger Gardiner seati nõukogu liikme kandidaadina üles United Utilities kontserni poolt ja valiti nõukogu liikmeks 14.12.2010 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 04.06.2022. Hr Gardiner on United Utilities Group PLC õigusosakonna juht ja United Utilities International-i direktor. Hr Gardiner on alates 1996. aastast töötanud advokaadina. Hr Gardiner ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

 

Thomas Wright Lissett
Nõukogu liige

Thomas Wright Lissett on määratud nõukogusse United Utilities (Tallinn) B.V.  poolt ning tema volitused ettevõtte nõukogus kehtivad 1.09.2020-1.09.2022. Thomas Wright Lissett on töötanud vee-ettevõtluse erinevates tootmis- ja äriarendusega seotud rollides 16 aastat. Täna töötab Thomas Wright Lissett United Utilities-i bioressursside ja energiateenuste direktorina. Lissettil on loodusteaduste bakalaureuse- ja magistrikraad geograafia erialal. Ta ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Brendan Francis Murphy
Nõukogu liige

Brendan Murphy seati liikme kandidaadina üles United Utilities kontserni poolt ja kinnitati nõukogu liikmeks 27.10.2011. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 29.10.2021. Hr Murphy töötab United Utilities Group PLC rahandusosakonna juhina, vastutades kogu grupi rahandustegevuse kõikide aspektide eest. Laialdaste kogemustega finantseksperdina on tal märkimisväärsed tehnilised oskused erinevates rahandusega seotud tegevusvaldkondades, k.a. finantseerimise ja kapitalistruktuuri strateegias, samuti ulatuslikud teadmised võlakapitaliturgudest, äriühingute finantsriskide juhtimisest ja nendega seotud riskikindlustusest, ning tehingute täitmise juhtimisest. Enne United Utilities’ega liitumist sai hr Murphy organisatsiooni Chartered Institute of Bankers in England and Wales partneriks, töötades Barclays pangas, ning on Finantsjuhtide Liidu liige. Hr Murphy ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Martin Padley
Nõukogu liige

Martin Padley seati nõukogu liikme kandidaadina üles United Utilities kontserni poolt ja valiti nõukogu liikmeks 29.10.2014 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 03.11.2022. Hr Padley-l on 20-aastane kogemus veesektoris töötamisest nii tehnilistel ja regulatiivsetel kui ka kvaliteedi ja tootmisega seotud ametikohtadel. Tema praegune amet United Utilities-is on vee- ja teadusteenuste direktorina juhtida kõiki vee- ja teadusalaseid teenuseid. Hr Padley ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.


Tallinna linna esindajad


Katrin Kendra
Nõukogu liige

Katrin Kendra seati nõukogu liikme kandidaadina üles Tallinna Linna poolt ja määrati AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 31.05.2018 ja tema volitused nõukogus kehtivad kuni 01.06.2022. Katrin Kendra on alates 2006. aastast Tallinna linna finantsdirektor. Töötanud linna finantsteenistuses alates aastast 2001, kus ta alustas eelarve osakonna juhatajana. Varem töötanud Rahandusministeeriumis eelarve osakonnas. Ta on SA Tallinna Kultuurikatel nõukogu liige. Omab majandusõiguse alast kõrgharidust, on end täiendanud, õppides nii Eestis kui välismaal ning läbinud Executive MBA programmi Estonian Business Schoolis. Katrin Kendra ega temaga seotud ettevõte ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Toivo Tootsen
Nõukogu liige

Toivo Tootsen on määratud Tallinna linna poolt AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 21.12.2001-16.11.2004 ja seejärel uuesti alates 07.04.2011. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 07.04.2021. Hr Tootsen on Tallinna linnavolikogu liige ning varem olnud Riigikogu liige. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse teaduskonna ning Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise eriala. Hr Tootsen ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Priit Lello
Nõukogu liige

Priit Lello on määratud Tallinna linna poolt AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 16.11.2011. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 15.11.2021. Hr Lello on Tallinna linna õigusdirektor ning juhib Tallinna linna õigusteenistust. Hr Lellol on laialdaselt kogemusi avaliku õiguse valdkonnas, erinevates eraõigusega seotud sektorites, sh võlaõiguses, ta on tegelenud pikaajaliselt kohtumenetlustega ja kohaliku omavalitsuse esindamisega põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Alustades 1997. aastal juristina on Priit Lello töötanud mitmetel Tallinna linna ametikohtadel ning tegelenud linnavalitsuse ja linna ametiasutuste õigusnõustamisega ning Tallinna linna jaoks oluliste valdkondade õigusliku reguleerimise korraldamisega. Hr Lello on ka Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liige. Hr Lello ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.


Sõltumatud liikmed


Priit Rohumaa
Nõukogu liige

Priit Rohumaa valiti sõltumatuks nõukogu liikmeks 01.06.2017 toimunud aktsionäride üldkoosolekul. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 02.06.2021. Hr Rohumaal on pikaajaline juhtimiskogemus Eesti põlevkivisektorist. Ta on olnud Viru Keemia Grupis erinevatel juhtivatel positsioonidel: esmalt finantsdirektori ja seejärel aastatel 2000-2015 juhatuse esimehe ametikohal. Hr Rohumaa on Tallinna Tehnikaülikooli energiapoliitika professuuri doktorant. Alates 2016. aasta novembrist täidab ta ka Arenguseire Nõukoja esimehe kohuseid. Hr Rohumaaga seotud ettevõte RP Investeeringud OÜ omab 55 AS-i Tallinna Vesi aktsiat.

Allar Jõks
Nõukogu liige

Allar Jõks valiti nõukogu sõltumatuks liikmeks 21.05.2013 toimunud korralisel aktsionäride üldkoosolekul. Tema volitused nõukogus kehtivad kuni 02.06.2021. Allar Jõks on vandeadvokaat ja advokaadibüroo Sorainen partner. Varem töötanud kohtunikuna nii maakohtus kui ka ringkonnakohtus ning Eesti Vabariigi õiguskantslerina. Hr Jõksil on Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistrikraad õigusteaduses. Hr Jõks on riigi- ja haldusõiguse tunnustatud asjatundja. Hr Jõks ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.