CSR aruanded

Soovime oma klientidele, investoritele, töötajatele ning kogukonnale olla usaldusväärseks partneriks, mistõttu avaldame regulaarselt teavet oma tegevuste kohta läbi sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu aruannete.

Alates 2012. aastast koostame oma sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu aruannet rahvusvahelise aruandlusstandardi Global Reporting Initiative (GRI) juhiste järgi.

AS-i Tallinna Vesi aruanded pdf formaadis: