22.11.2005

AS Tallinna Vesi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 22. novembril 2005. a. kell 14:00 – 15:900 Reval Hotell Olümpia (Liivalaia 33) konverentsikeskuse Gamma saalis.

Erakorralisel üldkoosolekul otsustati järgmist:
  • Valida 99,99% poolthäälega Helo Meigas sõltumatuks nõukogu liikmeks;
  • Valida 99,99% poolthäälega Valdur Laid sõltumatuks nõukogu liikmeks;

AS-i Tallinna Vesi aktsionärid kinnitasid 99,95% poolthäälega ettevõtte juhatuse ettepaneku määrata nõukogu liikme tasuks 100 000 krooni aastas. Tasult kuuluvad kinnipidamisele ja maksmisele seaduses sätestatud maksud ning tasu makstakse igakuiselt. Täiendavalt hüvitatakse nõukogu liikmetele põhjendatud kulud , mida nad on kandnud seoses nõukogu koosolekutel osalemisega (nt reisikulud, majutuskulud).

AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmete tasustamise taustainfo ja põhjenduse leiab siit.

Lisaks tegi Tallinna Linn ettepaneku, mis kiideti ka aktsionäride poolt heaks, lülitada koosoleku päevakorda Jüri Ratas’e nõukogust tagasikutsumine ning Rein Ratas’e valimine nõukogu liikmeks.

Jüri Ratas oli ASi Tallinna Vesi nõukogu liige alates 2005. aasta aprillist. Seoses Tallinna linnapea kohale asumisega ei saa Jüri Ratas olla ASi Tallinna Vesi nõukogu liige.

Otsustati järgmist:
  • Kutsuda 99,99% poolthäälega Jüri Ratas nõukogust tagasi.
  • Valida 99,95% poolthäälega Rein Ratas nõukogu liikmeks.

Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 020 213 häält. Ettepanek nõukogu liikmete tasustamise osas on kättesaadav siin. Ülevaade üldkoosolekul osalemiseks vajalikest dokumentidest on saadaval siin.

AS Tallinna Vesi 22.11.2005.a. erakorralise üldkoosoleku protokolli leiab siit.