Haljastusmuld

Käesoleval aastal  toimub haljastusmulla väljastamine ainult nendele klientidele, kes täidavad jäätmeseaduse nõudeid seoses reoveesette kasutamisega.  Vastavalt jäätmeseadusele, kui ei ole täidetud Keskkonnaministri määrus nr 24 nõuded,  käsitletakse reoveesetet ja reoveesettest valmistatud haljastusmulda jäätmena (jäätmenimistu kood  19 08 05). Reoveesette kasutajal peab olema selleks vastav jäätmeluba või nõuetekohane registreering (registreerimistõend Keskkonnaametist). Lisaks peab reoveesette kasutaja järgima  täiendavaid kohustusi, mis on fikseeritud Keskkonnaministri määruses nr. 78 ”Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”. Kohustused on seotud eelkõige  aruandlusega ja  mulla proovide võtmisega reoveesette kasutamise kohas.  Vt ka reoveesettest valmistatud haljastusmulla viimaseid analüüsitulemusi.

Soovi korral võtke meiega ühendust:

Tel: 62 62 200

E-mail: tvesi@tvesi.ee