16.12.2008

AS Tallinna Vesi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 16. detsembril 2008.a kell 09.00-09.30 Hotellis Euroopa. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 282 920 häält so 71,4% häältest.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Kutsuda nõukogust tagasi hr Henry Emanuel Russell

Nõukogu ettepanek: Kutsuda alates 16.12.2008.a nõukogust tagasi hr Henry Russell.

OTSUS: Kutsuda 14 282 892 so 100% poolthäälega AS Tallinna Vesi nõukogust tagasi Henry Emanuel Russellalates 16. detsembrist 2008.a

2. Valida hr. Matti Hyyrynen nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Matti Hyyrynen AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 16. detsembrist 2008.a

Matti Hyyrynen CV

OTSUS: Kinnitada 14 282 919 so 100% poolthäälega Matti Hyyrynen AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 16. detsembrist 2008.a.

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorraga, palume need esitada Reigo Marosovile (Kommunikatsioonijuht) e-posti reigo.marosov@tvesi.ee või telefoni 62 62 209 teel.

Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 06. detsembri 2008.a. kella 23:59 seisu alusel.

Ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema on saadaval siin.

Lisainfo:

Reigo Marosov
Kommunikatsioonijuht
Tel: + 372 62 62 209