Purgimisteenus Tallinnas

Ole teadlik, kuhu sinu reovesi viiakse – jõuab see puhastisse või reostusena keskkonda?

Vastavalt Tallinna linna “Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale“:

 • Peab purgimisteenust osutaval ettevõttel olema teenuse osutamiseks sõlmitud leping vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Kliendil on õigus nõuda ettevõtjalt kinnitust lepingu sõlmimise kohta vee-ettevõtjaga.
 • Purgimisteenust osutav ettevõtja kohustub väljastama kliendile teenuse osutamise kohta dokumendi, milles on nimetatud tarbimiskoha aadress ja äraveetud reovee kogus. Klient peab säilitama reovee äravedu tõendavaid dokumente vähemalt ühe aasta jooksul ning vajaduse korral esitama need järelevalve teostajale.

Järelevalvet teostab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

 

Anna teada, kui märkad kahtlast tegevust või ebaseaduslikku purgimist, AS-ile Tallinna Vesi (üldtelefonil 626 2200 või e-postiaadressil tvesi@tvesi.ee) või Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile (telefonil 645 7191 või e-postiaadressil kommunaal@tallinnlv.ee).

Hoolitse enda kohtkäitlussüsteemide eest:

 • Tühjenda enda kogumismahutit korrapäraselt
 • Jälgi, et sinu kogumismahuti ei lekiks keskkonda
 • Hoia enda kogumismahuti ümbrus korras

 

Purgimiskohad Tallinnas

Purgimise hinnakiri AS-i Tallinna Vesi purglates on leitav siit.

AS-il Tallinna Vesi on kaks ametlikku purgimiskohta: Raba 44 ja Paldiski mnt 225. Mujale Tallinna tegevuspiirkonnas purgimine on keelatud. Vee-ettevõtjal on õigus keelduda reoveest, mis on pärit väljaspoolt teeninduspiirkonda.
Raba 44 purgla on avatud: E-R 9.00-17.00
Paldiski mnt 225 purgla on avatud: E-P 06.00-23.00

Kehtiv purgimisleping AS-iga Tallinna Vesi (01.11.2022 seisuga) on järgmistel ettevõtetel:
 • Trans-Toomapojad OÜ
 • Geotrans OÜ
 • HardiTrans OÜ
 • Sergei Ojamäe FIE
 • Ragn-Sells AS
 • Multivara OÜ
 • Fekalist OÜ
 • Veo Ekspert OÜ
 • Kostas Vedu OÜ
 • Roman Rudakov FIE
 • Valdor Trans OÜ
 • Fekto OÜ
 • BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ
 • NewPlanet OÜ
 • Toruabi OÜ
 • OÜ Survepesu24.ee
 • Survepesu OÜ
 • Watercom OÜ
 • Vaggen AS
 • Rentman OÜ
 • Käimlarent OÜ
 • Kemmerling OÜ
 • United Capital OÜ
 • Cramo Estonia AS
 • Toruuuring OÜ
 • Puurkaevumeistrid OÜ