2021: Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused

Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused

ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 09.03.2021 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel https://www.tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-vastuvotmine// ning 10.03.2021 ajalehes „Eesti Päevaleht“.

Oma hääle andis kokku 18 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 14 193 020  häält Seltsi A-aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 70,97  % kõigist A-aktsiatega esindatud häältest ja 1 Seltsi B-aktsiaga esindatud häälest ja kes edastasid oma hääled tähtaegselt, s.o 1. aprilliks 2021 kell 9:00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (Äriseadustiku § 2991 lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Seltsi aktsionärid võtsid 01.04.2021 vastu järgmised otsused:

Otsus nr 1.1. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Simon Roger Gardiner. Simon Roger Gardiner’i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega

Otsus nr 1.2. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Martin Padley. Martin Padley’i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega

Otsus nr 2.1. Valida hr Mart Mägi Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega

Otsus nr 2.2. Valida hr Robert Kitt Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega

Otsus nr 3. Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 70,96 %-lise A-aktsiatega esindatud häälteenamusega ja ühe B-aktsiaga esindatud häälega (ehk 100% B-aktsiatega esindatud häältest)

Otsus nr 4. Anda Seltsile nõusolek ühe B-aktsia omandamiseks Tallinna Linnalt, nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot ja tasuda selle eest Tallinna Linnale 60 (kuuskümmend) eurot. Omandamine viia läbi hiljemalt 1. maiks 2021.

Otsus võeti vastu 70,97 %-lise häälteenamusega

Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll on avaldatud Seltsi veebilehel https://www.tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-vastuvotmine/.