Watercom

OÜ Watercom on 2010. aastal Tallinna Vee poolt asutatud tütarettevõte, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on vee-ettevõtlusega seotud teenuste pakkumine omavalitsustele, ettevõtetele ning eraisikutele.

Samuti pakub ettevõte omanikujärelevalve ning ehitus- ja projektijuhtimisega seotud teenuseid. Watercomi eesmärgiks on osutada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuseid lõpptarbijatele kõikjal Eestis, pakkudes omavalitsustele ja kohalikele vee-ettevõtetele kvaliteetset varade opereerimise teenust.

Watercomi koosseisus tegutseb meeskond Veemees, mis pakub eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele, kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele vee- ja kanalisatsiooniga seotud hoolde-, avarii- ja ehitusteenuseid. Ehitus- ja hooldusosakond on aastatega omandanud professionaalsuse ja operatiivsuse,  mis võimaldab tagada klientidele kvaliteetse teenuse ning olla usaldusväärne koostööpartner. Veemehes töötab pühendunud meeskond, kes väärtustab kvaliteeti ja pidevat arengut.

Watercomi kodulehele