Stipendiumid

Taotlust täitma (kutsehariduskoolid)

rõõmsad inimesedOleme Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea kolmandikule Eesti elanikkonnast. Insenertehnilisi teadmisi rakendades loome iga päev puhta veega parema elu ja anname nii oma panuse looduskeskkonna tasakaalu säilitamisse.

Ettevõtte suurim vara on selle töötajad. Selleks, et suurte teadmistega ja kogenud töötajate kõrvale astuks noor ja tarmukas järelkasv, toetame ettevõtte tegevusega seotud erialade aktiivseid õppureid, kellel on soov areneda oma valdkonna tipptegijaks.

Alates 2021. aasta sügisest teeme koostööd kolme Eesti kõrgkooli – Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli – ning kolme kutsehariduskooli – Tallinna Tööstushariduskeskuse, Lasnamäe Mehaanikakooli ja Kopli Ametikooliga.

Kõrgkoolides on meie stipendiumid suunatud järgmiste erialade tudengitele:

Tallinna Tehnikaülikoolis

 • integreeritud õppe stipendium kahele inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika eriala ning ühele teedeehituse ja geodeesia eriala integreeritud õppe edukale üliõpilasele,
 • bakalaureuseõppe stipendium ühele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuse õppetaseme üliõpilasele,
 • magistriõppe stipendium ühele inseneriteaduskonna hoonete ja rajatiste eriala magistriõppe üliõpilasele, kelle peaeriala on vee- ja keskkonnatehnika,
 • doktoriõppe stipendium ühele edukale ehituse ja arhitektuuri doktoriõppe üliõpilasele, kelle peaeriala on vee- ja keskkonnatehnika

Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Eesti Maaülikoolis

Toetame ka õppureid järgnevates kutsehariduskoolides:

Tallinna Tööstushariduskeskuses

 • energeetika ja automaatika õppekava mehhatrooniku erialal (2 stipendiumi)

Lasnamäe Mehaanikakoolis

 • tehnosüsteemide ehituse õppekava veevärgilukksepa erialal (1 stipendium)

Kopli Ametikoolis

 • hoone tehnosüsteemide ehituse õppekava veevärgilukksepa erialal (1 stipendium)

Stipendiumisaajate edasiseks koostööks ettevõttega on erinevaid võimalusi. Näiteks pakume aktiivsele õppurile võimalust sooritada oma eriala praktika Tallinna Vees, kirjutada temaatiline lõputöö või lüüa kaasa mõnes ettevõtte projektis, mille käigus lahendatakse erialast ülesannet. Lõplik koostöövorm selgub ettevõtte ja stipendiumisaaja vahelise vestluse käigus.

Stipendiumikonkursil osalemise tingimused, ajakava ja täpsem teave on leitav koolide kodulehel.


Kutsehariduskooli stipendiumi taotlus

  1. Taotleja isikuandmed

  2. Vali kool ja eriala

  • Kinnitan, et olen Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik
  • Kinnitan, et eesti keele oskus on piisavalt hea
  • Kinnitan, et olen taotluse esitamise ja väljamaksete tegemise ajal immatrikuleeritud TKAK-s, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning õpin täiskoormusel
  • Kinnitan, et olen ilma õppevõlgnevusteta ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust ja kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5
  • Kinnitan, et ei ole saanud samaaegselt teist ettevõtte stipendiumi õpinguteks TKAK-s
  • Kinnitan, et olen 2022.a II või III kursuse praktikaperioodi alguseks vähemalt 18-eluaastane
  • Kinnitan, et olen valmis sõlmima AS-iga Tallinna Vesi lepingu, milles sätestatakse 2022.a II või III kursuse praktika tegemise kokkulepe veevärgilukksepa ametikohal
  • Kinnitan, et olen Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik
  • Kinnitan, et eesti keele oskus on piisavalt hea
  • Kinnitan, et olen taotluse esitamise ja väljamaksete tegemise ajal immatrikuleeritud Lasnamäe Mehaanikakoolis, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning õpin täiskoormusel
  • Kinnitan, et olen ilma õppevõlgnevusteta ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust
  • Kinnitan, et ei ole saanud samaaegselt teist ettevõtte stipendiumi õpinguteks Lasnamäe Mehaanikakoolis
  • Kinnitan, et olen 2022.a II või III kursuse praktikaperioodi alguseks vähemalt 18-eluaastane
  • Kinnitan, et olen valmis sõlmima AS-iga Tallinna Vesi lepingu, milles sätestatakse 2022.a II või III kursuse praktika tegemise kokkulepe veevärgilukksepa ametikohal.
  • Kinnitan, et olen Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik
  • Kinnitan, et eesti keele oskus on piisavalt hea
  • Kinnitan, et olen taotluse esitamise ja väljamaksete tegemise ajal immatrikuleeritud TTHK-s, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning õpin täiskoormusel
  • Kinnitan, et olen ilma õppevõlgnevusteta ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust ja kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5
  • Kinnitan ,et ei ole saanud samaaegselt teist ettevõtte stipendiumi õpinguteks TTHK-s
  • Kinnitan, et olen II või III kursuse praktikaperioodi alguseks vähemalt 18-eluaastane
  • Kinnitan, et olen valmis sõlmima AS-iga Tallinna Vesi lepingu, milles sätestatakse praktika tegemise kokkulepe.

  3. Palun kirjelda lühidalt miks oled valinud antud eriala ja millised on Sinu tulevikuplaanid (max 400 sõna)