Stipendiumid

Oleme Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea kolmandikule Eesti elanikkonnast.

Insenertehnilisi teadmisi rakendades loome iga päev puhta veega parema elu ja anname nii oma panuse looduskeskkonna tasakaalu säilitamisse.

Ettevõtte suurim vara on selle töötajad. Selleks, et suurte teadmistega ja kogenud töötajate kõrvale astuks noor ja tarmukas järelkasv, toetame ettevõtte tegevusega seotud erialade aktiivseid õppureid, kellel on soov areneda oma valdkonna tipptegijaks.

2021. aasta sügisel asusime tegema koostööd kolme Eesti kõrgkooli – Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli – ning kolme kutsehariduskooli – Tallinna Tööstushariduskeskuse, Lasnamäe Mehaanikakooli ja Kopli Ametikooliga. Sügissemestril andsime välja 12 stipendiumit, millest 4 läks kutsekoolidesse ning 8 kõrgkoolidesse.

2022. aastal andsime kevadsemestril välja kõrgkoolides 5 stipendiumit, sügissemestril kõrgkoolides 4 ja kutsekoolides samuti 4 stipendiumit.

2023. aasta sügisel andsime välja välja 14 stipendiumit, millest 10 läks kõrgkoolidesse ja 4 kutsekoolidesse.

 

2023/2024 õppeaasta stipendiumikonkursid oleme suunanud alljärgnevatesse koolidesse:

Kõrgkoolid:

 

 

 

 

  • bakalaureuseõppe stipendium ühele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia eriala üliõpilasele
  • bakalaureuseõppe stipendium ühele loodusteaduskonna rakenduskeemia ja geenitehnoloogia eriala õppe üliõpilasele
  • integreeritud õppe stipendium kahele inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika eriala  õppe üliõpilasele
  • magistriõppe stipendium ühele inseneriteaduskonna hoonete ja rajatiste, peaerialaga vee- ja keskkonnatehnikale magistri õppetaseme üliõpilasele
  • doktoriõppe stipendium ühele ehituse ja arhitektuuri, peaerialaga vee- ja keskkonnatehnikale doktoriõppe üliõpilasele

 

 

 

  • bakalaureuseõppe stipendium kahele keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise eriala üliõpilasele ja ühele teedeehituse eriala üliõpilasele.

 

 

 

  • bakalaureuseõppe stipendium kahele vesiehituse ja veekaitse õppekava üliõpilasele

 

Kutsehariduskoolid:

 

 

 

  • stipendiumid kahele elektroonika ja automaatika õppekava mehhatroonika eriala õpilasele

 

 

 

  • stipendium ühele hoone tehnosüsteemide ehituse eriala või veevärgilukksepa eriala õpilasele

 

 

 

  • stipendium ühele hoone tehnosüsteemide ehituse eriala õpilasele

 

Stipendiumisaajate edasiseks koostööks ettevõttega on erinevaid võimalusi. Näiteks pakume aktiivsele õppurile võimalust sooritada oma eriala praktika Tallinna Vees, kirjutada temaatiline lõputöö või lüüa kaasa mõnes ettevõtte projektis, mille käigus lahendatakse erialast ülesannet. Lõplik koostöövorm selgub ettevõtte ja stipendiumisaaja vahelise vestluse käigus.

Stipendiumikonkursil osalemise tingimused, ajakava ja täpsem teave on leitav koolide kodulehel.