Stipendiumid

rõõmsad inimesedOleme Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea kolmandikule Eesti elanikkonnast. Insenertehnilisi teadmisi rakendades loome iga päev puhta veega parema elu ja anname nii oma panuse looduskeskkonna tasakaalu säilitamisse.

Ettevõtte suurim vara on selle töötajad. Selleks, et suurte teadmistega ja kogenud töötajate kõrvale astuks noor ja tarmukas järelkasv, toetame ettevõtte tegevusega seotud erialade aktiivseid õppureid, kellel on soov areneda oma valdkonna tipptegijaks.

Alates 2021. aasta sügisest teeme koostööd kolme Eesti kõrgkooli – Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli – ning kolme kutsehariduskooli – Tallinna Tööstushariduskeskuse, Lasnamäe Mehaanikakooli ja Kopli Ametikooliga.

Kõrgkoolides on meie stipendiumid suunatud järgmiste erialade tudengitele:

Tallinna Tehnikaülikoolis

  • integreeritud õppe stipendium kahele inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika eriala ning ühele teedeehituse ja geodeesia eriala integreeritud õppe edukale üliõpilasele,
  • bakalaureuseõppe stipendium ühele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuse õppetaseme üliõpilasele,
  • magistriõppe stipendium ühele inseneriteaduskonna hoonete ja rajatiste eriala magistriõppe üliõpilasele, kelle peaeriala on vee- ja keskkonnatehnika,
  • doktoriõppe stipendium ühele edukale ehituse ja arhitektuuri doktoriõppe üliõpilasele, kelle peaeriala on vee- ja keskkonnatehnika

Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Eesti Maaülikoolis

Toetame ka õppureid järgnevates kutsehariduskoolides:

Tallinna Tööstushariduskeskuses

Lasnamäe Mehaanikakoolis

Kopli Ametikoolis

Stipendiumisaajate edasiseks koostööks ettevõttega on erinevaid võimalusi. Näiteks pakume aktiivsele õppurile võimalust sooritada oma eriala praktika Tallinna Vees, kirjutada temaatiline lõputöö või lüüa kaasa mõnes ettevõtte projektis, mille käigus lahendatakse erialast ülesannet. Lõplik koostöövorm selgub ettevõtte ja stipendiumisaaja vahelise vestluse käigus.

Stipendiumikonkursil osalemise tingimused, ajakava ja täpsem teave on leitav koolide kodulehel.