2022: Hääletusprotokoll

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride otsuste vastuvõtmise hääletusprotokoll ilma üldkoosolekut kokku kutsumata on leitav siit. Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris Tallinnas, Ädala 10.