2021: 2020. aasta majandusaasta aruanne

AS-i Tallinna Vesi 2020. aasta majandusaasta auditeeritud aruandega on võimalik tutvuda siin.