2022: AS-i Tallinna Vesi tegevuse kohta juhatuselt teabe küsimise kord

Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel (e-post tvesi@tvesi.ee), saates oma küsimused hiljemalt 11. jaanuaril 2022 kell 23.59.

Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Laura Korjusele (e-post laura.korjus@tvesi.ee, telefon +372 62 62 271) hiljemalt 11. jaanuaril 2022 kell 23.59.

Küsimused ja vastused avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, on aktsionäril õigus esitada kahe nädala jooksul alates aktsionäride otsuste vastuvõtmisest hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.