Veepuhastus

Oma tegevuses peame esmatähtsaks lugupidavat suhtumist meid ümbritsevasse looduskeskkonda ja seda nii vee ammutamisel kui ka puhastatud reovee loodusesse tagasisuunamisel.  Töötleme vett selliselt, et see oleks inimestele ja keskkonnale ohutu ega kahjustaks veesüsteemi õrna tasakaalu. Hoolime Läänemerest ja pingutame Läänemere veekvaliteedi ja piirkonna elanike tervisliku elukeskkonna nimel.

Kust tuleb joogivesi?

Joogivesi ammutatakse alati loodusest. Tallinnas jõuab vesi elanikeni  peamiselt Ülemiste järvest ja vähemal määral ka põhjavee puurkaevudest. Selleks, et üsna väikese Ülemiste järve vesi otsa ei saaks, on loodud laiem  veehaardesüsteem, mille moodustavad jõgedele ehitatud hüdrosõlmed, veehoidlad ja neid ühendavad kanalid, mis suunavad vajadusel Ülemistele täiendavat vett. Meie veehaardesüsteem hõlmab peamiselt Harju alamvesikonda ja Soodla, Jägala ning Pirita jõe valgalasid  ja selle kogupindala ulatub ligikaudu 1 800 ruutkilomeetrini.

Anname endast parima, et kasutada looduslikke veevarusid jätkusuutlikult ja hoida keskkonna looduslikku tasakaalu. Lisaks järveveele ja veehardesüsteemi kaudu kogunevale veele, saame kasutada ka põhjavett. Paraku taastuvad looduslikud põhjaveevarud aga väga aeglaselt, mistõttu kasutame puurkaevusid vaid hädaolukordades kui mingil põhjusel ei peaks olema võimalik joogivett Ülemiste järvest ammutada.