2020: Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne ASi Tallinna Vesi 2019. aasta aruande kohta on leitav siit.