Dividendid

AS Tallinna Vesi on sõnastanud ettevõtte dividendipoliitika, mille eesmärk on anda investoritele tuleviku osas suuremat selgust. Dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte sihiks jaotada aktsionäridele dividende 50-80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes ettevõtte kasumist, investeeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.

Dividendi väljamakse 2023. aastal

AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 27. aprillil juhatuse ettepaneku teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek teha 2022. aasta kasumist väljamakse 0,33 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 78 protsendiga 2022. aasta puhaskasumist.

Ettepanek kinnitati aktsionäride üldkoosolekul, mis toimus 1. juunil 2023.

Eraisikust aktsionäridele laekub dividend netosummana, millelt on kogu tulumaks juba kinni peetud.

AS Tallinna Vesi dividendide väljamaksed aastate lõikes on olnud järgmised:

PUHASKASUM
MAKSTUD DIVIDENDE A-aktsia kohta
DIVIDENDI

VÄLJAMAKSUMÄÄR* (%)

DIVIDENDI ÜHE A-AKTSIA KOHTA
  mln EEK tuh EUR mln EEK tuh EUR EEK EUR
2002 146 9 343 45 2 876 31 2,25 0,14
2003 105 6 681 75 4 793 72 3,75 0,24
2004 173 11 054 112 7 158 65 5,6 0,36
2005 174 11 143 157 10 034 90 7,85 0,50
2006 248 15 853 196 12 527 79 9,8 0,63
2007 278 17 757 249 15 914 90 12,45 0,80
2008 296 18 916 230 14 700 78 11,5 0,73
2009 340 21 726 500 31 956 147 25 1,60
2010 257 16 405 250 16 000 97,5 12,5 0,80
2011 21 513 16 800 78,1% 0,84
2012 22 599 17 400 77,0% 0,87
2013 19 936 18 000 90,3% 0,90
2014 17 943 18 000 100,3% 0,90
2015 19 858 18 000 90,6% 0,90
2016 18 390 10 800 58,7% 0,54
2017
7 211 7 201 99.9% 0,36
2018
24 150 7 201 29,8% 0,36
2019
27 760 15 000 54,0% 0,75
2020 16 732 20 000 120,0% 1,00
2021 16 165 13 000 80,4% 0,65
2022 8 406 6 600 78,5% 0,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dividendi väljamaksumäär = (makstud dividende/puhaskasum)*100

Ettevõtte aktsiakapital koosneb 20 miljonist aktsiast.

AS-i Tallinna Vesi dividendiväljamakse aruandeaasta kasumist tehakse aruandeaastale järgneval aastal.