Tegevusvaldkonnad

Kanname hoolt joogivee tootmise ja tarbijateni toimetamise ning heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest Tallinnas. Suuname veevõrku ligikaudu 70 miljonit liitrit joogivett päevas ning juhime puhastusjaama ja seejärel merre 120 miljonit liitrit keskkonnale ohutut puhastatud heitvett.

Meie töö selle väärtusliku loodusvara käitlemisel ja kasutamisel nii klientide, elanike, külaliste kui ka keskkonna hüvanguks nõuab hoolikat ja pikaajalist planeerimist.

Oleme seadnud strateegilised eesmärgid, mis tasakaalustavad meie erinevate sidusrühmade nõudmisi:
 • saavutada tipptasemel tootmistulemused (tugeva rõhuasetusega keskkonnakaitsel);
 • saavutada tipptasemel klienditeenindus;
 • laiendada ettevõtte vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirkonda;
 • kasvatada ettevõtte väärtust.
Loetletud eesmärke aitab saavutada pühendunud ja kliendikeskne meeskond.
Oleme seadnud eesmärgid, mis võimaldavad täita klientide ootusi, ületada tulevikus tekkivaid väljakutseid ning leida õige tasakaal kõikide sidusrühmade huvide vahel:
 • jätkata veekvaliteedi parandamist;
 • tagada pidev veevarustus;
 • hoida keskkonda, vähendades veelekkeid;
 • vältida olukordi, kus meie kanalisatsioonisüsteem uputab elamis- ja äripindu;
 • jätkata keskkonnaseisundi parandamist ning panustada Tallinna lahe merevee puhtamaks muutmisse;
 • pakkuda klientidele laiemat toodete- ja teenustevalikut;
 • arendada klientidega avatud ning kahepoolset dialoogi;
 • laiendada ettevõtte tegevust Tallinna naabervaldades;
 • töötada välja ning rakendada strateegia ettevõtte laienemiseks Balti riikides;
 • toota investoritele pikaajaliselt atraktiivset tulu tehtud investeeringutelt.