Kampaaniad

Korraldame avalikkusele suunatud teavituskampaaniaid, et julgustada inimesi jooma kraanivett, innustada söögikohti pakkuma lisaks pudeliveele ka kraanivett ja teavitada inimesi ohtudest, mis kaasnevad jäätmete viskamisega kanalisatsiooni.