Kampaaniad

Pingutame järjepidevalt, et edendada meie kogukonna liikmetes keskkonnateadlikku mõtte- ja teguviisi. Innustame inimesi jooma kraanivett ja selgitame, kuidas käia keskkonnasõbralikult ümber reoveega. Juhime tähelepanu kraanivee püsivalt väga heale kvaliteedile ja julgustame tarbijaid eelistama nii kodus kui ka väljas einestades joogiks kraanivett. Meil on hea meel, et meie pingutused selles vallas on vilja kandnud: iga-aastases kliendirahuolu-uuringus märkis 2021. aastal 89% lõpptarbijaist, et joob kraanivett. 

Keskkonnateadlikku mõtte- ja teguviisi edendamist toetavad avalikkusele suunatud teavituskampaaniaid, mis toetavad ettevõtte keskkonna- ja vastutustundlikkusega seotud eesmärke. Viime teavituskampaaniat ellu korra aastas, tõstes teadlikkust järgnevatel teemadel:

  • kraanivee väga hea kvaliteet, inimeste julgustamine tarbima joogiks kraanivett, “kraanivesi on joogivesi”;
  • ummistuste vältimine, prügi ja/või ohtlike jäätmete tualettpotti viskamise eest hoiatamine;
  • Tallinna Vee keskkonna- ja/või sponsorlusvaldkonna tutvustamine või tööandjabrändi kujundamine.

Teavituskampaaniad

2021

“Veendumus”

Lõime noortele võimaluse saada osa reklaamikonkurssist „Veendumus“, mille käigus lõid 6.-12. klasside õpilased reklaame, et veenda oma vanemaid, sõpru ja teisi õpilasi selles, et kraanivee joomisega saab teha heateo nii keskkonnale, oma tervisele kui ka rahakotile. Konkursi käigus töötati välja reklaamikampaaniad, millega kutsuti üles eelistama kraanivett pudeliveele, et väheneks veetootmise keskkonna jalajälg ning plastiku ja prügi hulk. Neli parimat konkursi käigus valminud reklaami trükiti Tallinna Vee välimeedia reklaamiplakatiteks ja kuvati ettevõtte sotsiaalmeedia kontodel.

“Pakume kraanivett” kampaania Tallinna kohvikutes ja restoranides.

Julgustasime pealinna söögikohti pakkuma joogiks kraanivett ning selle tunnustuseks lisama uksele kleebise.

2020

Müüdiuputajad

Murdsime humoorikate teleklippidega vee- ja reoveepuhastusega seotud müüte.

Müüt: vee puhastamine on lihtne

Müüt: tualetist läheb kõik alla

2018

Vett, kraanivett!

Kraanivett joomist propageerivas reklaamikampaanias tõstsime esile, et kraanivesi sobib joogiks igas olukorras. Seda nii kodus, jooksurajal, kohvikus kui ka töökohal.

2017

Ära lase ummistustel oma pühi ära rikkuda!

Tõstsime telereklaami vahendusel elanike teadlikkust sellest, et WC-potti prügi viskamine võib kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi. Kampaania eesmärgiks oli tõsta elanike teadlikkust kanalisatsiooniummistuste vältimiseks.

2014

SAPO

Humoorika klipiga tõstsime teadlikkust prügist ja muudest toidujäätmetest torustikus, mis tekitavad palju pahandust. Kampaaniaga soovisime tõsta elanikke teadlikkust selleks, et vältida kanalisatsiooniummistuste teket.

 

Muud kampaaniad:

Kraanivesi toitlustuskohtades

Oleme aegade jooksul läbi viinud mitmeid teavituskampaaniaid, et julgustada toitlustuskohti pakkuma joogiks kraanivett. Hea meel on näha, et väga paljud kohad seda täna juba teevad. Innustame jätkuvalt söögikohti pakkuma tarbijatele joogiks puhast ja keskkonnasõbralikku kraanivett, sest elanike huvi selle vastu on kõrge – kraanivett eelistab juba 89% tallinlastest.

 

Kanalisatsiooniummistuste vältimine “Ära tee troppi!”

Tualettpotti võib visata ainult WC-paberit. Mistahes muude jäätmete potti viskamine võib tuua kaasa ummistuse või suisa keskkonnareostuse. Seetõttu panustame elanike teadlikkuse suurendamisesse tualetikultuuri teemadel.