Kampaaniad

Korraldame avalikkusele suunatud teavituskampaaniaid, et julgustada inimesi jooma kraanivett, innustada söögikohti pakkuma lisaks pudeliveele ka kraanivett ja teavitada inimesi kanalisatsiooni jäätmete viskamise ohtudest.