Põhikiri

03.06.2021 toimunud aktsionäride üldkoosolekul kinnitati AS-i Tallinna Vesi põhikirja muudatus.

AS-i Tallinna Vesi põhikiri

Põhikirja muudatusega tühistati B-aktsia ning kaotati eriliigilised aktsiad. Seoses Seltsi omandis olnud B-aktsia tühistamisega vähendati Seltsi aktsiakapitali B-aktsia väärtuseks olnud 60 euro võrra.