2023: 2022. aasta majandusaasta aruanne

AS-i Tallinna Vesi 2022. aasta majandusaasta auditeeritud aruandega on võimalik tutvuda siin.