Eetilised äritavad

AS-i Tallinna Vesi kontserni põhiväärtuste hulka kuulub ka eetiline äritegevus. Soovime, et meie töötajad, aktsionärid kliendid ja koostööpartnerid järgiksid oma igapäevatöös eetilisi äritavasid, mille sätestab kontserni ärieetika koodeks.

Lisaks on AS Tallinna Vesi kehtestanud väärkäitumisest teavitamise korra, et oleks võimalik teavitada juhtumitest või kahtlustustest, mil keegi on käitunud seaduste, eetiliste äritavade või AS-i Tallinna Vesi ärieetika koodeksi vastaselt.

Nii töötajad, aktsionärid, kui teised AS-iga Tallinna Vesi koostööd tegevad või kolmandad osapooled saavad oma kahtlustest ebaeetilise käitumise juhtumite kohta teada anda erinevate kanalite kaudu. Kõiki teateid analüüsitakse. Teavitamise ja info analüüsimise süsteem tagab turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja teataja soovi korral anonüümsuse.

ENNE INFO EDASTAMIST MÕELGE LÄBI JA VALMISTAGE ETTE VÕIMALIKULT TÄPSED VASTUSED KÜSIMUSTELE:

  • kus sündmus aset leidis;
  • millal sündmus aset leidis;
  • sündmuse kirjeldus;
  • kes on sündmusega seotud osapooled (nimed, ametinimetused, jmt);
  • kuidas Teie antud sündmusest teada saite;
  • kas Teil on sündmuse aset leidmise kohta tõendeid (sh, kas on tunnistajaid, tõendusmaterjali,- dokumente);
  • kas soovite jääda täielikult anonüümseks või olete nõus andma oma kontaktandmed ja et Teiega võetaks ühendust, et oleks võimalik läbi viia uurimine ja anda Teile tagasisidet. Ka sellisel juhul on garanteeritud, et ettevõte ei avalikusta Teie andmeid, v.a. kui osutub vajalikuks andmete edastamine uurimisorganitele.

VIHJEANKEET

Täitke vihjeankeet AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Kinnitame, et AS Tallinna Vesi ei salvesta kodulehel sisestatud andmeid ning need edastatakse automaatselt isikule, kes teostab vihjete analüüsi.

E-KIRI

Saatke e-kiri AS Tallinna Vesi siseaudiitorile Liis Kontkarile aadressile liis.kontkar(ät)tvesi.ee.

OTSESUHTLUS

Vahetu suhtlus on väga oluline ning AS Tallinna Vesi toetab usalduslikku suhet töötaja ja juhtide vahel. Rikkumise kahtluse või konkreetse veendumuse korral soovitame rääkida otsese juhi, ettevõtte õigusosakonna juhi (melika.kiilmaa(ät)tvesi.ee), personalijuhi (kadri.kuuba(ät)tvesi.ee) või juhatuse liikmega, või pöörduda AS-i Tallinna Vesi auditikomitee esimehe poole e-kirja aadressil robert.kitt(ät)utilitas.ee.