Eetilised äritavad

AS-i Tallinna Vesi kontserni põhiväärtuste hulka kuulub ka eetiline äritegevus. Soovime, et meie töötajad, kliendid ja koostööpartnerid järgiksid oma igapäevatöös eetilisi äritavasid, mille sätestab kontserni ärieetika koodeks.

Lisaks on AS Tallinna Vesi välja töötanud väärkäitumisest teavitamise korra, et oleks võimalik anonüümselt teavitada juhtumitest või kahtlustustest, mil keegi on käitunud seaduste, eetiliste äritavade või AS-i Tallinna Vesi ärieetika koodeksi vastaselt.

Nii töötajad kui teised AS-iga Tallinna Vesi koostööd tegevad või kolmandad osapooled saavad oma kahtlustest ebaeetilise käitumise juhtumite kohta teada anda erinevate kanalite kaudu. Kõiki teateid analüüsitakse sõltumatu koostööpartneri poolt. Teavitamise ja info analüüsimise süsteem tagab turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja teate tegija soovi korral anonüümsuse.

ENNE INFO EDASTAMIST PALUN MÕELGE LÄBI JA VALMISTAGE ETTE VÕIMALIKULT TÄPSED VASTUSED KÜSIMUSTELE:

  • kus sündmus aset leidis;
  • millal sündmus aset leidis;
  • sündmuse kirjeldus;
  • kes on sündmusega seotud osapooled (nimed, ametinimetused);
  • kuidas Teie antud sündmusest teada saite;
  • kas Teil on sündmuse aset leidmise kohta tõendeid (kas keegi on veel sellest teadlik, kas on tõendavaid dokumente);
  • kas soovite jääda täielikult anonüümseks või anda oma kontaktid sõltumatule teenusepakkujale, et ta saaks uurimise raames lisainfo küsimiseks või tagasiside andmiseks Teiega ühendust võtta. Ka sellisel juhul on garanteeritud, et AS-i Tallinna Vesi jaoks jääte Te anonüümseks.

VIHJEANKEET

Täitke vihjeankeet AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Kinnitame, et AS Tallinna Vesi ei salvesta kodulehel sisestatud andmeid ning need edastatakse automaatselt sõltumatule kolmandale osapoolele, kes teostab vihjete analüüsi.

E-KIRI

Saatke e-kiri AS Tallinna Vesi siseaudiitorile Liis Kontkarile aadressile liis.kontkar(ät)tvesi.ee.

OTSESUHTLUS

Vahetu suhtlus on väga oluline ning AS Tallinna Vesi toetab usalduslikku suhet töötaja ja juhtide vahel. Rikkumise kahtluse või konkreetse veendumuse korral soovitame rääkida otsese juhi, ettevõtte õigus- ja hangete osakonna juhi mailis.kullerkupp(ät)tvesi.ee, personalijuhi kairi.nodapera(ät)tvesi.ee või juhatuse liikmega, või pöörduda AS-i Tallinna Vesi auditikomitee esimehe poole e-kirja aadressil Robert.Kitt(ät)utilitas.ee.