Õppematerjalid

Lastele

Tilgu nipiraamat


Lihtne veeteemaline mõistatuste kogumik lasteaia- ja algklasside lastele

Nuputa koos Tilguga


Värviraamat Jänku Jussi seiklustest Ülemiste veepuhastusjaamas

Jänku Jussi värviraamat


Õpetajale

Oleme töötanud välja kaks vee- ja keskkonnateemalist õpetajatele mõeldud õppematerjali. Õppematerjalid toetavad riiklikku õppekava ja on mõeldud kasutamiseks eelkõige loodusainete tundides. Loodetavasti leiab iga loodusainete õpetaja siit endale midagi kasulikku ja huvitavat, et loodus lastele südamelähedasemaks muuta.


“Sinine klassiruum: Abiks tundide läbi viimisel”

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks 4.-6. klassi loodusõpetuse tundides.

Materjali koostamisel on silmas peetud nii õppekava läbivaid (keskkond, jätkusuutlik areng, teabekeskkond jms) kui ka konkreetseid ainealaseid teemasid.

Kokku on õppematerjalis 15 veega seotud ainetunni teemat. Eraldi käsitletakse näiteks vee olekuid ja omadusi, veeringet, elu vees ning vee reostumist, puhastamist, tarbimist ja kaitsmist. Teadlikult on kohati lõimitud omavahel erinevaid õppeaineid.

Laadi õppematerjalid alla siit:
Eestikeelne õppematerjal

Venekeelne õppematerjal

Lisaülesanded tunni läbiviimiseks:
Laadi alla lisaülesanded


“Sinine klassiruum: Labor”

“Sinine klassiruum: Labor” sobib eelkõige kasutamiseks põhikooli 7.-9. klassi loodusainete tundides.

Õppematerjal sisaldab nelja peamist teemat:

  • koduste vahenditega vee puhastamine,
  • vee liikumine ja Pascali seadus,
  • taimekasvatuseksperiment,
  • reovee mõju Läänemerele.

Õppematerjali saab otseselt lõimida geograafia, looduõpetuse, bioloogia, keemia ja füüsika tundidega, kuid on edukalt kasutatav ka sotsiaalainetes ja keeletundides.

“Sinine klassiruum: Labor” on üles ehitatud pööratud klassiruumi põhimõtetele: enne tutvu materjaliga, siis sünteesi ja katseta. Püüame sellega rõhutada just praktiliste tegevuste osakaalu ja isetegemist, et noored saaksid oma silmaringi laiendada. Ka põhikooli riiklik õppekava toetab erinevate osaoskuste ja teadmiste kujunemist, mis aitavad mõista reovee ning Läänemerega seotud kompleksset temaatikat.


Videod
  • “Kuhu lähed, Tilgu?” Tallinna Vee kõige värskemas multikas selgitatakse lastele vee ringluse põhimõtteid ja seda, milline roll on vee- ja reoveepuhastusjaamadel.

  • “Jänku Juss Ülemiste veepuhastusjaamas”. Juss ja Jass tahavad teada saada, kuidas jõuab puhas vesi meie kraanidesse. Multikast selgub, et see polegi nii lihtne!
  • “Kuidas säästa kraanivett?” Miks peaks kraanivett säästma? Ja kuidas saaks kodus vett kokku hoida? Vastused ja nippe vee säästmiseks leiad siit.

  • “Toote vee jalajälg”. Mis on vee jalajälg?