Hea ühingujuhtimise tava

Alates 1. jaanuarist 2006 peavad ettevõtted, kelle aktsiad on Eestis reguleeritud turul kaubeldavad, kirjeldama “täidan või selgitan” põhimõtte kohaselt oma juhtimist hea ühingujuhtimise tava aruandes ja kinnitama, kas ettevõte järgib või ei järgi hea ühingujuhtimise tava soovitusi. Kui emitent ei järgi kõiki hea ühingujuhtimise tava soovitusi, peab ta selgitama, miks ta neid nõudeid ei täida.

AS Tallinna Vesi on pühendunud kõrgete ühingujuhtimise tava standardite järgimisele, mille täitmise eest kannavad aktsionäride ees vastutust ettevõtte juhatus ja nõukogu. Ettevõte eesmärgiks on olla läbipaistev nii oma majandustegevuses, informatsiooni avalikustamises kui ka suhetes aktsionäridega. Ettevõte on korduvalt leidnud tunnustamist mitmete Tallinna börsi “Baltic Market Awards” konkursil jagatavate tiitlitega parimate investorsuhete eest. AS Tallinna Vesi suhtleb korrapäraselt oma suurimate aktsionäridega, tehes kaks korda aastas presentatsioone ning avaldades investoritega kohtumiste kalendri ja esitlusmaterjalid ettevõtte veebilehel. Ettevõte kasutab aktsionäride informeerimiseks ka aktsionäride korralist üldkoosolekut, kus igal aktsionäril on õigus esitada juhatuse ja nõukogu liikmetele küsimusi.