Peamised finantsnäitajad

miljonites eurodes, v.a. suhtarvud ja aktsia info 2022 2021 2020 2019 2018
Müügitulu 54,56 53,29 51,72 63,42 62,78
Brutokasum 16,90 20,58 22,23 33,95 34,19
Amortisatsioonieelne ärikasum 18,14 25,30 28,07 38,18 32,73
Ärikasum 11,32 18,78 21,78 32,07 26,94
Ärikasum – põhiäri 10,33 17,52 21,32 31,19 26,22
Kasum enne tulumaksustamist 10,65 18,40 21,34 31,30 25,95
Puhaskasum 8,41 16,17 16,73 27,76 24,15
Brutokasumi marginaal % 30,97 38,61 42,98 53,53 54,45
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal 33,24 47,47 54,27 60,21 52,13
Ärikasumi marginaal % 20,75 35,24 42,12 50,57 42,91
Maksustamiseelse kasumi marginaal % 19,51 34,52 41,27 49,36 41,36
Puhaskasumi marginaal % 15,41 30,33 32,35 43,77 38,47
Vara puhasrentaablus % 3,30 6,32 6,45 10,83 10,10
Kohustuste osatähtsus koguvarast % 56,26 54,94 56,09 56,05 58,85
Omakapitali puhasrentaablus % 7,43 14,20 14,69 25,43 25,61
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,24 2,83 3,85 5,48 5,36
Keskmine täistöökohaga töötajate arv, aasta lõpu seisuga 333 333 332 314 296
Aktsia hind, aasta lõpu seisuga 12,54 14,48 13,25 11,7 9,6
Aktsiakapital 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Kasum aktsia kohta 0,42 0,81 0,84 1,39 1,21
Dividend aktsia kohta n/a* 0,65 0,65 1,00 0,75
Raha ja pangakontode jääk, aast lõpu seisuga 12,65 36,56 44,51 64,78 61,77
Investeeringud põhivarasse 25,13 15,38 19,42 19,42 16,09