2020: 2019. aasta majandusaasta aruanne

AS-i Tallinna Vesi 2019. aasta majandusaasta auditeeritud aruandega on võimalik tutvuda siin.