2020: Informatsioon audiitori kandidaadi kohta

Nõukogu ettepanek on valida 2020. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

AS PricewaterhouseCoopers on andnud ASile Tallinna Vesi kinnituse, et neile teadaolevalt ei eksisteeri ühelt poolt AS PricewaterhouseCoopers, selle juhtorganite ega juhtivaudiitori ning teiselt poolt ASi Tallinna Vesi ega selle juhtorganite vahel mitte mingisuguseid töö-, majandusalaseid ega muid suhteid, mis võiksid mõjutada nende sõltumatust audiitorina.