Töötamine Tallinna Vees

Tallinna Vees hoolime oma töötajatest

Tallinna Vees ootab sind põnev töö olulises valdkonnas ja toetav meeskond. Panustame sellesse, et igaühel oleks võimalus saada hea töö eest väärikat ja motiveerivat tasu. Võimalusel pakume oma töötajatele kaugtöötamist, korraldades seeläbi oma tööaega paindlikumalt.

Pingutame selle nimel, et meie töökeskkond oleks võimalikult ohutu ja eeldame töötajailt hoolikat tööohutusreeglite järgimist. Toetame tervislikke eluviise ja korraldame regulaarselt toredaid meeskonnaüritusi. Pühendunud töö kõrval peame oluliseks ka seda, et igal töötajal jääks aega iseendale ja oma perele.

 

Aeg iseendale ja perele

 • 7 päevane talvine lisapuhkus
 • Vabad päevad perekondlike kohustuste täitmiseks
 • Reedeti lühendatud tööpäev
 • Töötajate laste meelespidamine oluliste tähtpäevade puhul

 

 

Väärikas tasu

 • Kindel töökoht ja tasu
 • Töötaja arengut toetav palgasüsteem
 • Motiveeriv tulemustasu süsteem
 • Täiendavad preemiad ja toetused

 

 

 

Tunnustamine ja areng

 • Sisseelamisprogramm sujuvaks tööleasumiseks
 • Isiklik koolitusplaan
 • Selged personaalsed eesmärgid
 • Õppereisid
 • Ettevõttesisesed arenguvõimalused

 

 


Väärtustame tervist

 • Töötajate poolt hinnatud ohutu töökeskkond
 • Kaasaegsed isikukaitsevahendid, põhjalik tööohutusalane juhendamine ja koolitused
 • Regulaarsed tööohutusauditid
 • Hüvitised haiguspäevade korvamiseks
 • Sportimisvõimalused

 

 


Meeskonnavaim

 • Suvepäevad kõigile töötajatele ja nende peredele
 • Iga-aastased jõulupeod, kus tunnustame tublimaid töötajaid
 • Sportlikud meeskonnaüritused

 

 

 

 

Vaata videost, milliste teadmiste ja oskustega töötajaid veevaldkonda nii praegu kui ka tulevikus vajatakse.