2024: AS-i Tallinna Vesi tegevuse kohta juhatuselt teabe küsimise kord

Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel (e-post tvesi@tvesi.ee), saates oma küsimused hiljemalt 25.märtsil 2024 kell 23.59.

Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi õigusvaldkonna juhile, Melika Kiilmaa´le (e-post melika.kiilmaa@tvesi.ee) hiljemalt 25.märtsil 2024 kell 23.59.

Küsimused ja vastused avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, on aktsionäril õigus esitada kahe nädala jooksul alates aktsionäride otsuste vastuvõtmisest hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.