Veearvesti näidu teatamine

Hea klient!

Alates 26. jaanuarist 2022 kasutame veenäitude teavitamise kanalina vaid Tallinna Vee iseteenindust ja asume sulgema teisi teavituskanalid. See tähendab, et sellest kuupäevast alates ei ole enam võimalik veenäite esitada läbi Tallinna Vee näidulingi (naidud.tvesi.ee). Samast kuupäevast asume ka lõpetama veenäitude vastuvõtmist telefoni ja e-maili teel. 

See tähendab, et seni läbi eelpool nimetatud kanalite esitatud veenäidud tuleb edaspidi esitada vaid Tallinna Vee iseteenindusbüroo vahendusel. Sulgeme nimetatud kanalid eesmärgiga automatiseerida veenäitude teavitamise protsessi ja tagada kiirem infovahetus.

Sellest tulenevalt tuleb korteriühistu juhatuse liikmetel ja/või korteriühistu valitsejatel määrata Tallinna Vee iseteeninduses kasutajad*, kes võivad korteriühistu näitusid sisestada ja arveid näha.

Kõige lihtsam ja kiirem viis kasutajatele volituste määramiseks on teha seda iseteeninduskeskkonnas. Kuid juhatuse liige saab kasutajatele volitused määrata ka volikirja alusel. Volikiri on leitav siit ning see tuleb juhatuse liikme poolt digitaalselt allkirjastatuna edastada e-mailile tvesi@tvesi.ee

Kui kinnistu omanik ehk Tallinna Vee lepingupartner soovib, et veenäite edastaks mõni teine isik, siis tuleb omanikul määrata veenäitude esitajad iseteeninduses kasutajaks*.

Tallinna Vee iseteenindusbüroo kasutamiseks tuleb end tuvastada Mobiil-ID, ID-kaardi, Smart-ID või pangalingi kaudu.

Tallinna Vee iseteeninduses on kolme erineva tasemega õigused.

 • Omanik – Tallinna Vee lepinguline partner, kes pääseb iseteeninduses ligi kõikidele dokumentidele ja saab kasutada kõiki funktsioone. Ühtlasi ka volitada teisi isikuid ja määrata kasutajaid.
 • Haldur – pääseb iseteenindusbüroos ligi kõikidele dokumentidele ja saab kasutada kõiki funktsioone. Haldur ei saa omanike eemaldada.
 • Kasutaja – saab esitada veenäite ning näha ja maksta arveid. Kasutaja ei pääse ligi lepinguinfole ega näe antud tarbimiskohal teisi seotud/volitatud isikuid.

Palume Teil teatada veearvesti näit lepingus kokkulepitud ajal. Näit tuleb esitada ka siis, kui tarbimist ei toimu.

Näitu on mugavalt võimalik teatada:

 • iseteeninduses − iseteeninduses saate teatada näitu, vaadata tarbimise ja maksete ajalugu, tasuda arveid jm;
  Iseteeninduse kasutamiseks on vajalik vastav volitus.
  – volikirja vorm
  – iseteeninduskeskonna kasutusjuhend
 • e-posti teel − naidud(ät)tvesi.ee; e-kirja märkige täpne tarbimiskoha aadress ning veearvesti näit;
 • mobiilirakenduses − rakenduse kasutamiseks tuleb laadida alla „Tallinna Vesi iseteenindus“, mis töötab nii Androidi, kui ka Apple’i platvormidel. Rakendusse on võimalik sisse logida kas mobiil-ID või smart-ID abil.
 • telefoni teel − telefonil 62 62 200 klienditeeninduse lahtiolekuaegadel;
 • näidulingi kaudu naidud.tallinnavesi.ee (NB! näidulink suletakse 26.01.2021)
 • sõlmides makseplaani.

Tuletatud näiduga arve

Miks koostatakse arve tuletatud näiduga?

Tuletatud näiduga koostame arve, kui meieni ei jõua lepingus kokkulepitud ajal õige veearvesti näit.

Mis on tuletatud näit?

See tähendab, et võtame arve koostamisel aluseks 12 kuu keskmise tarbimise alusel tuletatud näidu. Tuletatud näidu alusel esitatud arve ei pruugi kajastada tegelikku tarbimist. Tuletatud näiduga arve parandamiseks palume teatada veearvesti tegelik näit.

Kuidas vältida tuletatud näiduga arve saamist?

Selleks palume veearvesti tegelik näit teatada kuni 5 päeva enne või hiljemalt 5. päeval pärast kokkulepitud arveldusperioodi lõppu.

Millised on võimalused, kui näidu teatamine on tülikas?

Juhul, kui Te ei soovi näitu teatada, soovitame sõlmida makseplaani. Sel juhul tuleb veearvestinäit teatada vaid üks kord aastas. Aasta jooksul toimub vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest tasumine igakuiselt või kord kvartalis, vastavalt makseplaanis kokkulepitud keskmisele tarbimisele. Loe makseplaani kohta lähemalt.