Näidu teatamine

Palume Teil teatada veearvesti näit lepingus kokkulepitud ajal. Näit tuleb esitada ka siis, kui tarbimist ei toimu.

Näitu on mugavalt võimalik teatada:

  • iseteeninduses − iseteeninduses saate teatada näitu, vaadata tarbimise ja maksete ajalugu, tasuda arveid jne;
  • läbi näidulingi − näidu teatamiseks ei ole vajalik sisselogimine; arve saadetakse eelnevalt kokkulepitud kanali kaudu;
  • e-posti teel − naidud@tvesi.ee; e-kirja märkige täpne tarbimiskoha aadress ning veearvesti näit;
  • mobiilirakenduses − rakenduse kasutamiseks tuleb laadida alla „Tallinna Vesi iseteenindus“, mis töötab nii AndroidiMicrosofti kui ka Apple’i platvormidel. Rakendusse on võimalik sisse logida kas iseteenindusest saadud parooli või mobiil-ID abil.
  • telefoni teel − telefonil 62 62 200 klienditeeninduse lahtiolekuaegadel;
  • sõlmides makseplaani.

Tuletatud näiduga arve

Miks koostatakse arve tuletatud näiduga?

Tuletatud näiduga koostame arve, kui meieni ei jõua lepingus kokkulepitud ajal õige veearvesti näit.

Mis on tuletatud näit?

See tähendab, et võtame arve koostamisel aluseks 12 kuu keskmise tarbimise alusel tuletatud näidu. Tuletatud näidu alusel esitatud arve ei pruugi kajastada tegelikku tarbimist. Tuletatud näiduga arve parandamiseks palume teatada veearvesti tegelik näit.

Kuidas vältida tuletatud näiduga arve saamist?

Selleks palume veearvesti tegelik näit teatada kuni 5 päeva enne või hiljemalt 5. päeval pärast kokkulepitud arveldusperioodi lõppu.

Millised on võimalused, kui näidu teatamine on tülikas?

Juhul, kui Te ei soovi näitu teatada, soovitame sõlmida makseplaani. Sel juhul tuleb veearvestinäit teatada vaid üks kord aastas. Aasta jooksul toimub vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest tasumine igakuiselt või kord kvartalis, vastavalt makseplaanis kokkulepitud keskmisele tarbimisele. Loe makseplaani kohta lähemalt.