Veearvesti näidu teatamine

Palume Teil teatada veearvesti näit lepingus kokkulepitud ajal. Näit tuleb esitada ka siis, kui tarbimist ei toimu.

Näitu on mugavalt võimalik teatada:

 • iseteeninduses − iseteeninduses saate teatada näitu, vaadata tarbimise ja maksete ajalugu, tasuda arveid jm;
  Iseteeninduse kasutamiseks on vajalik vastav volitus.
  – volikirja vorm
  – iseteeninduskeskonna kasutusjuhend
 • mobiilirakenduses − rakenduse kasutamiseks tuleb laadida alla „Tallinna Vesi iseteenindus“, mis töötab nii Androidi, kui ka Apple’i platvormidel. Rakendusse on võimalik sisse logida kas mobiil-ID või smart-ID abil.
 • e-posti teel − naidud(ät)tvesi.ee; e-kirja märkige täpne tarbimiskoha aadress ning veearvesti näit;
 • telefoni teel − telefonil 62 62 200 klienditeeninduse lahtiolekuaegadel;
 • sõlmides makseplaani.

Tuletatud näiduga arve

Miks koostatakse arve tuletatud näiduga?

Tuletatud näiduga koostame arve, kui meieni ei jõua lepingus kokkulepitud ajal õige veearvesti näit.

Mis on tuletatud näit?

See tähendab, et võtame arve koostamisel aluseks 12 kuu keskmise tarbimise alusel tuletatud näidu. Tuletatud näidu alusel esitatud arve ei pruugi kajastada tegelikku tarbimist. Tuletatud näiduga arve parandamiseks palume teatada veearvesti tegelik näit.

Kuidas vältida tuletatud näiduga arve saamist?

Selleks palume veearvesti tegelik näit teatada kuni 5 päeva enne või hiljemalt 5. päeval pärast kokkulepitud arveldusperioodi lõppu.

Millised on võimalused, kui näidu teatamine on tülikas?

Juhul, kui Te ei soovi näitu teatada, soovitame sõlmida makseplaani. Sel juhul tuleb veearvestinäit teatada vaid üks kord aastas. Aasta jooksul toimub vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest tasumine igakuiselt või kord kvartalis, vastavalt makseplaanis kokkulepitud keskmisele tarbimisele. Loe makseplaani kohta lähemalt.


Halduritele

Selleks et haldurid saaksid iseteenindusbüroos korteriühistu eest näitusid esitada, peab korteriühistu esindaja vormistama haldurile iseteenindusbüroos volituse. Halduri volitamiseks palun vaadake iseteenindusbüroo kasutamise juhendis punkti 3. kasutajate volitamine iseteenindusbüroos.

Juhime tähelepanu iseteenindusbüroo juhendi punktis 1.2. viidatud massedastuse funktsioonidele. Haldurite töö muudab märkimisväärselt lihtsamaks „Impordi CSV“ ning API-liidestamine. API liidestamise selgitus on iseteenindusbüroo juhendis punktis 1.2.1 ning detailsemalt API juhendis.

Näitude massedastuseks võite kasutada järgmisi CSV näidisfaile: