2024: AS-i Tallinna Vesi tegevuse kohta juhatuselt teabe küsimise kord

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sealhulgas täiendavate päevakorrapunktide ammendamist, on aktsionäridel õigus küsida juhatuselt teavet AS-i Tallinna Vesi tegevuse kohta. Aktsionär võib küsimuse esitada kas suuliselt või kirjalikult, pöördudes üldkoosoleku juhataja poole. Üldkoosoleku juhataja võib teavet omades kas ise vastata küsimusele või paluda vastavat teavet omaval juhatuse liikmel küsimusele vastata.

Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel saates oma küsimused enne üldkoosolekut AS Tallinna Vesi õigusvaldkonna juhile Melika Kiilmaa´le (meiliaadress: melika.kiilmaa@tvesi.ee, tel +372 62 62 200).

Esitatud küsimused ja vastused avalikustatakse Seltsi kodulehel.

Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, on aktsionäril õigus koheselt nõuda, et üldkoosolek otsustaks eraldi päevakorrapunktina tema nõude õiguspärasuse üle või siis esitada kahe nädala jooksul alates üldkoosoleku toimumisest hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.