2023: Info nõukogu liikme kandidaadi kohta

Gerli Kivisoo

Gerli Kivisoo on vandeadvokaat (Eesti Advokatuuri liige alates 2005. aastast), kes on spetsialiseerunud väärtpaberituruõigusele, M&A tehingutele ja äriühinguõigusele. Gerlil on LLB õigusteaduse kraad (ametlikult võrdsustatud MA kraadiga), mille ta omandas Tartu Ülikoolis 2004. aastal. Ta on kogu oma karjääri jooksul tegutsenud õigusnõustajana. 2004. aastal alustas ta oma juristikarjääri Advokaadibüroos Raidla & Partners (praeguse nimega Ellex Raidla). 2006. aastal asus ta tööle Advokaadibüroos LAWIN (praeguse nimega Cobalt) ja 2010. aastal asutas koos kahe oma tänase partneriga advokaadibüroo nimega Red (hiljem Primus), mis ühines Advokaadibürooga Ellex Raidla 2018. aastal. Alates 2018. aastast on Gerli tegutsenud Advokaadibüroo Ellex Raidla partneri ja juhatuse liikmena (personali eest vastutava juhatuse liikme rollis). Ta on (erinevates rollides) nõustanud enamikku Eesti emitentide esmastest või teisestest avalikest pakkumistest ja noteerimistest, aga nõustanud ka arvukalt rahvusvahelisi kapitaliturgude tehinguid, millel on puutumus Eestiga. Ülevaade tema viimase aja jooksul nõustatud tehingutest on kättesaadav www.ellex.legal. Lisaks tehingute nõustamisele tegeleb Gerli igapäevaselt emitente väärtpaberituruõiguse regulatsioonide nõuete täitmise osas (ennekõike puudutab see avalikustamiskohustuste täitmist emitentide poolt). Seega on temast saanud üks Eesti juhtivaid väärtpaberituruõiguse alaseid nõustajaid Eestis. Samuti tegutseb ta Nasdaq Tallinna Börsi alternatiivturu First North ametliku nõustajana. Tema laiapõhjaline kogemus ja teadmine väärtpaberituruõiguse, aga ka äriühinguõiguse, alal on peamine põhjus, miks ta on sobiv kandidaat AS-i Tallinna Vesi sõltumatu nõukogu liikme kohale. Ta täidab kõik sõltumatule nõukogu liikmele esitatavad nõuded – ta ei tegutse AS-i Tallinna Vesi juhina ega oma emitendis muud positsiooni, sealhulgas ei oma ta otsest ega kaudset osalust AS-is Tallinna Vesi. Juhtorganiste liikmena tegutsemise osas – Gerli On OÜ Advokaadibüroo Ellex Raidla juhatuse liige ja AS-i Ridge Capital nõukogu liige.