Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakirjad

Teenuste hinnad Tallinnas ja Saue linnas

Koduklient
Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,51 0,61
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,76 0,91
1 m3 hind kokku 1,27 1,52
Äriklient
Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Tasu ühisveevärgist võetud vee eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,79 2,15
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,64 1,97
1 m3 hind kokku 3,43 4,12

Tasu 1 m3 ülenormatiivsete reostusnäitajatega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest:

Reostusnäitaja Tähis Mõõtühik ÜRG-4 ÜRG-5 ÜRG-6 ÜRG-7 ÜRG-8
Vesinikioonide minimaalne sisaldus reovees pHmin pH-ühik 6,0..6,4 5,5..5,9 5,0..5,4
Vesinikioonide maksimaalne sisaldus reovees pHmax Ph-ühik 8,6..9,5 9,6..10,5 10,6..11,5
Hõljuvainesisaldus mg/l 501..650 651..750 751..1000 1001..1500 1501..2000
Biokeemiline hapnikutarve BHT7 mg/l 376..560 561..750 751..940 941..1130 1131..1500
Keemiline hapnikutarve KHT mg/l 751..1000 1001..1250 1251..1500 1501..2000 2001..2500
Polaarsete süsivesinike sisaldus mg/l 51..100 101..150 151..200 201..250 251..300
Naftasaadustesisaldus mg/l 5,6..7,2 7,3..8,3 8,4..11,0 11,1..16,5 16,6..22
Üldlämmastikusisaldus mg/l 126..145 146..165 166..185 186..205 206..225
Ühealuseliste fenoolide sisaldus mg/l 3,0..3,8 3,9..4,4 4,5..5,8 5,9..8,7 8,8..11,6
Pindaktiivsete ainete sisaldus mg/l 45..57 58..66 67..88 89..132 133..176
Üldfosforisisaldus mg/l 15,1..16,5 16,6..18,5 18,6..21,0 21,1..24,0 24,1..28,5
Elavhõbeda sisaldus Hg mg/l 0,051..0,07 0,071..0,08 0,081..0,1 0,101..0,15 0,151..0,2
Hõbeda sisaldus Ag mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Kaadmiumi sisaldus Cd mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Üldkroomi sisaldus Cr mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Kroomiühendite sisaldus Cr(VI) mg/l 0,11..0,16 0,17..0,22 0,23..0,3 0,31..0,39 0,4..0,5
Vase sisaldus Cu mg/l 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0
Plii sisaldus Pb mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Nikli sisaldus Ni mg/l 1,1..1,3 1,4..1,6 1,7..2,0 2,1..3,0 3,1..4,0
Tsingi sisaldus Zn mg/l 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0
Tina sisaldus Sn mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Tsüaniidide sisaldus mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Arseeni sisaldus As mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Hind käibemaksuta €/m3   0,25 0,33 0,57 0,98 1,80
Hind käibemaksuga €/m3 0,30 0,40 0,68 1,18 2,16

 

Ülenormatiive reostusega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind kehtib alates 1.12.2019. Ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise korda näeb siit.


Teenuste hinnad Saku vallas Männiku tee piirkonnas

Koduklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,51 0,61
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,76 0,91
1 m3 hind kokku 1,27 1,52

Äriklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Tasu ühisveevärgist võetud vee eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,79 2,15
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,64 1,97
1 m3 hind kokku 3,43 4,12

Teenuste hinnad Harku alevikus

Koduklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,73 0,88
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,8 0,96
1 m3 hind kokku 1,53 1,84

Äriklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Tasu ühisveevärgist võetud vee eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,41 1,69
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,57 1,88
1 m3 hind kokku 2,98 3,57

Tasu 1 m3 ülenormatiivsete reostusnäitajatega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest:

Reostusnäitaja Tähis Mõõtühik ÜRG-4 ÜRG-5 ÜRG-6 ÜRG-7 ÜRG-8
Vesinikioonide minimaalne sisaldus reovees pHmin pH-ühik 6,0..6,4 5,5..5,9 5,0..5,4
Vesinikioonide maksimaalne sisaldus reovees pHmax Ph-ühik 8,6..9,5 9,6..10,5 10,6..11,5
Hõljuvainesisaldus mg/l 501..650 651..750 751..1000 1001..1500 1501..2000
Biokeemiline hapnikutarve BHT7 mg/l 376..560 561..750 751..940 941..1130 1131..1500
Keemiline hapnikutarve KHT mg/l 751..1000 1001..1250 1251..1500 1501..2000 2001..2500
Polaarsete süsivesinike sisaldus mg/l 51..100 101..150 151..200 201..250 251..300
Naftasaadustesisaldus mg/l 5,6..7,2 7,3..8,3 8,4..11,0 11,1..16,5 16,6..22
Üldlämmastikusisaldus mg/l 126..145 146..165 166..185 186..205 206..225
Ühealuseliste fenoolide sisaldus mg/l 3,0..3,8 3,9..4,4 4,5..5,8 5,9..8,7 8,8..11,6
Pindaktiivsete ainete sisaldus mg/l 45..57 58..66 67..88 89..132 133..176
Üldfosforisisaldus mg/l 15,1..16,5 16,6..18,5 18,6..21,0 21,1..24,0 24,1..28,5
Elavhõbeda sisaldus Hg mg/l 0,051..0,07 0,071..0,08 0,081..0,1 0,101..0,15 0,151..0,2
Hõbeda sisaldus Ag mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Kaadmiumi sisaldus Cd mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Üldkroomi sisaldus Cr mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Kroomiühendite sisaldus Cr(VI) mg/l 0,11..0,16 0,17..0,22 0,23..0,3 0,31..0,39 0,4..0,5
Vase sisaldus Cu mg/l 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0
Plii sisaldus Pb mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Nikli sisaldus Ni mg/l 1,1..1,3 1,4..1,6 1,7..2,0 2,1..3,0 3,1..4,0
Tsingi sisaldus Zn mg/l 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0
Tina sisaldus Sn mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Tsüaniidide sisaldus mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Arseeni sisaldus As mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Hind käibemaksuta €/m3   0,25 0,33 0,57 0,98 1,80
Hind käibemaksuga €/m3 0,30 0,40 0,68 1,18 2,16

 

Ülenormatiive reostusega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind kehtib alates 1.12.2019. Ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise korda näeb siit.


Teenuste hinnad Maardus

Koduklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu kalendrikuus

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vee eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Abonenttasu kalendrikuus kokku 1,34 1,60

Äriklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu võetud vee eest, sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm):

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele, sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm):

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

Tasu 1 m3 ülenormatiivsete reostusnäitajatega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest:

Reostusnäitaja Tähis Mõõtühik ÜRG-4 ÜRG-5 ÜRG-6 ÜRG-7 ÜRG-8
Vesinikioonide minimaalne sisaldus reovees pHmin pH-ühik 6,0..6,4 5,5..5,9 5,0..5,4
Vesinikioonide maksimaalne sisaldus reovees pHmax Ph-ühik 8,6..9,5 9,6..10,5 10,6..11,5
Hõljuvainesisaldus mg/l 501..650 651..750 751..1000 1001..1500 1501..2000
Biokeemiline hapnikutarve BHT7 mg/l 376..560 561..750 751..940 941..1130 1131..1500
Keemiline hapnikutarve KHT mg/l 751..1000 1001..1250 1251..1500 1501..2000 2001..2500
Polaarsete süsivesinike sisaldus mg/l 51..100 101..150 151..200 201..250 251..300
Naftasaadustesisaldus mg/l 5,6..7,2 7,3..8,3 8,4..11,0 11,1..16,5 16,6..22
Üldlämmastikusisaldus mg/l 126..145 146..165 166..185 186..205 206..225
Ühealuseliste fenoolide sisaldus mg/l 3,0..3,8 3,9..4,4 4,5..5,8 5,9..8,7 8,8..11,6
Pindaktiivsete ainete sisaldus mg/l 45..57 58..66 67..88 89..132 133..176
Üldfosforisisaldus mg/l 15,1..16,5 16,6..18,5 18,6..21,0 21,1..24,0 24,1..28,5
Elavhõbeda sisaldus Hg mg/l 0,051..0,07 0,071..0,08 0,081..0,1 0,101..0,15 0,151..0,2
Hõbeda sisaldus Ag mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Kaadmiumi sisaldus Cd mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Üldkroomi sisaldus Cr mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Kroomiühendite sisaldus Cr(VI) mg/l 0,11..0,16 0,17..0,22 0,23..0,3 0,31..0,39 0,4..0,5
Vase sisaldus Cu mg/l 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0
Plii sisaldus Pb mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Nikli sisaldus Ni mg/l 1,1..1,3 1,4..1,6 1,7..2,0 2,1..3,0 3,1..4,0
Tsingi sisaldus Zn mg/l 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0
Tina sisaldus Sn mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Tsüaniidide sisaldus mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Arseeni sisaldus As mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Hind käibemaksuta €/m3   0,25 0,33 0,57 0,98 1,80
Hind käibemaksuga €/m3 0,30 0,40 0,68 1,18 2,16

 

Ülenormatiive reostusega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind kehtib alates 1.12.2019. Ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise korda näeb siit.

Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Maardus on kinnitatud Konkurentsiameti 18.08.2011 otsusega nr 9.1-3/11-006. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata ka elektrooniliselt.


Hulgihind teistele vee-ettevõtetele teenuse osutamisel

Hulgihind teistele vee-ettevõtjatele teenuse osutamisel
  Hind km-ta Hind km-ga
tasu võetud vee eest (€/m3) 0.48 0.58
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (€/m3) 0.58 0.7
tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest (€/m3) 0.12 0.14