Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakirjad

 

 

 


Teenuste hinnad Saku vallas Männiku tee piirkonnas

Koduklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,51 0,61
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,76 0,91
1 m3 hind kokku 1,27 1,52

Äriklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Tasu ühisveevärgist võetud vee eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,79 2,15
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,64 1,97
1 m3 hind kokku 3,43 4,12


Teenuste hinnad Maardus

Koduklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu kalendrikuus

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vee eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Abonenttasu kalendrikuus kokku 1,34 1,60

Äriklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu võetud vee eest, sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm):

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele, sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm):

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

Tasu 1 m3 ülenormatiivsete reostusnäitajatega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest:

 

Ülenormatiive reostusega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind kehtib alates 1.12.2019. Ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise korda näeb siit.

Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Maardus on kinnitatud Konkurentsiameti 18.08.2011 otsusega nr 9.1-3/11-006. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata ka elektrooniliselt.


Purgimisteenus