Lisateenuste hinnakirjad

Laboriteenuste hinnakiri (tellimiseks pöörduda labor@tvesi.ee)

Veelabor, tel 62 62 585, Järvevana tee 3, Tallinn 10132

Mikrobioloogia labor, tel 62 62 586, Järvevana tee 3, Tallinn 10132

Heitveelabor, tel 62 62 481, Paljassaare põik 14, Tallinn 10313


Lisateenuste hinnakiri

Omanikujärelevalve hinnakiri


 

Projekteerimine ja ehitamine

Meie tütarettevõte OÜ Watercom korraldab vee- ja kanalisatsioonitorustike, liitumispunktide ning hoonesiseste torustike projekteerimist.

Kliendiga koostöös leiatakse kiirelt ja professionaalselt parim lahenduse vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks. Töödele eelnev esialgne konsultatsioon ja hinnapäring on tasuta. Lisaks projekteerimisele pakub OÜ Watercom:

  • topo-geodeetilisi mõõdistusi,
  • projekti kooskõlastamist (kolmandate isikutega),
  • ehituslubade taotlemist.

Täpsemaks hinnapakkumiseks palume Teil ühendust võtta telefonil: 62 62 620 või e-posti teel: watercom@watercom.eu