Lisateenuste hinnakirjad

Laboriteenused

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnakiri

Veearvestitega seotud teenuste hinnakiri

Arhiiviteenus

Omaniku järelevalve

Võrkude arendus hinnakiri

 

Projekteerimine ja ehitamine

Meie tütarettevõte OÜ Watercom korraldab vee- ja kanalisatsioonitorustike, liitumispunktide ning hoonesiseste torustike projekteerimist.

Kliendiga koostöös leiatakse kiirelt ning professionaalselt parim lahenduse vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks. Töödele eelnev esialgne konsultatsioon ning hinnapäring on tasuta. Lisaks projekteerimisele pakub OÜ Watercom:

  • topo-geodeetilisi mõõdistusi,
  • projekti kooskõlastamist (kolmandate isikutega),
  • ehituslubade taotlemist.

Täpsemaks hinnapakkumiseks palume Teil ühendust võtta telefonil: 62 62 620 või e-posti teel: watercom@watercom.eu