Aktsia

Tallinna Vesi aktsiakapital koosneb 20 000 000 A-aktsiast nimiväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas alates 1. juunist 2005. Ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Baltic turul vabalt kaubeldavad 24,58%.

Seisuga 31.12.2021 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid Tallinna linn (55,06%) ja OÜ Utilitas (20,36%).