Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100026436
Väärtpaberi lühinimi TVEAT
Aktsiaturg BALTI PÕHINIMEKIRI
Nominaal 0,60 EUR
Emiteeritud väärtpabereid     20 000 000
Noteeritud väärtpabereid 20 000 000
Noteerimise kuupäev 01.06.2005

 

AS-i Tallinna Vesi aktsiad on Tallinna börsi põhinimekirjas alates 1. juunist 2005. Tallinna Vesi aktsiate esmase avaliku pakkumise hind oli 144,73 EEK (9,25 EUR). Infot AS-i Tallinna Vesi aktsiahinna kohta leiate Nasdaq Tallinn kodulehelt. Tallinna börs kuulub OMX väärtpaberi turu gruppi, mis koosneb 7 väärtpaberibörsist (Kopenhaagen, Stockholm, Helsingi, Island, Riia, Tallinn ja Vilnius) ning hõlmab kahte turgu (Põhjamaade ja Balti turg).

Ettevõtte aktsiate noteerimisest Tallinna Börsil

 ASi Tallinna Vesi noteerimisprospekt ja avaliku pakkumise tingimused