2020: Eriolukorrast lähtuvad meetmed üldkoosolekul

Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga ja selle raames rakendatud meetmetega, eesmärgiga hoida kõigi aktsionäride ja üldkoosolekul osalejate tervist, palub AS Tallinna Vesi tungivalt aktsionäridel võimalusel osaleda üldkoosolekul kas volitatud esindaja kaudu või hääletada elektrooniliselt enne üldkoosolekut. Soovitame määrata esindajaks AS-i Tallinna Vesi peajurist Mailis Kullerkupp-Jõekaar, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised teie nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Vastava volikirja vorm on leitav siit. Sellisel viisil saate hääletada vastavalt enda soovile samal ajal vältides ühte ruumi kogunemist paljude teiste inimestega ning vähendades haigestumise riski.

Vähendamaks nakkuse leviku võimalusi ei pakuta osalejatele kohvi ega suupisteid.

Juhul, kui peate oluliseks üldkoosolekul füüsiliselt osaleda, palume, et annaksite enda soovist meile kindlasti teada e-posti aadressile eliis.randver(ät)tvesi.ee hiljemalt 25.05.2020, et saaksime teha vajalikud ettevalmistused eriolukorras kehtestatud nõuete täitmiseks ning kõikide osalejate turvalisuse tagamiseks.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad alluma osalejate tervise kaitsmiseks antavatele juhistele ja korraldustele. Koosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused (köha, nohu, palavik).

AS Tallinna Vesi jätab endale õiguse üldkoosolek ära jätta, kui selgub, et osalejate arvu tõttu või muul põhjusel ei ole koosoleku läbiviimine eriolukorrast tingituna mõistlikult võimalik.