Klooriavarii

Seoses kloori ladustamise ja kasutamisega on AS-i Tallinna Vesi Veepuhastusjaam B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Ülemiste Veepuhastusjaamas puhastatakse pinnaveest joogivett. Protsessi käigus kasutatakse desinfitseeriva kemikaalina kloori. Eesti Vabariik on koostanud ja esitanud pädevatele riigiasutustele kemikaali teabelehe, riskianalüüsi, ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse ja hädaolukorra lahendamise plaani. Ettevõttele on väljastatud vastav tegevusluba 28.11.2011; nr. OKK-19-11.

Ohtlikkus

Kloorgaas on mürgine sissehingamisel, lämmatab, ärritab silmi, nahka ja hingamiselundeid. Kloor on tugeva oksüdeeriva toimega ning veeorganismidele väga mürgine.

Suurõnnetust võib põhjustada puhastusjaamas kasutatav kloor juhul, kui kloorihoidlas tekib suur kloorileke. Lekkel tekkinud kloorgaasi pilv levib avariikohalt allatuult asuvasse sektorisse. Kloorgaas on rohekaskollane, terava lõhnaga, õhust raskem gaas. Ühinedes õhus veeaurudega moodustab valge udu. Allatuult levides koguneb madalamatesse kohtadesse, kraavidesse ning maa-alustesse kommunikatsioonidesse. Tõusvate õhuvooludega haihtub atmosfääri.

Valmisolek

Korraldame regulaarselt vajalikke koolitusi töötajatele. Ettevõte teeb pidevalt koostööd, vahetab teavet ja korraldab õppuseid Päästeameti Põhja Päästekeskusega, tagamaks suurõnnetuse korral vajalik valmisolek ja tegutsemine ning vähendamaks suurõnnetuse tagajärgi.

Teavitamine

Suurõnnetusest teavitatakse vahelduva helisireeniga 60sek/30sek. Veepuhastusjaama lähedalasuvate objektide teavitamiseks antakse sõnum edasi läbi valjuhääldite. Teave avariist edastatakse ka päästeteenistustele ja meediale. Soovitame kuulata Vikerraadiot sagedusel 104,1 Mhz ja vaadata ETV uudiseid. Täiendav info meie kodulehelt www.tallinnavesi.ee .

Kuidas käituda klooriavarii korral
  • Hoiatussireeni korral lahku ohualast, liikudes kaugemale, tuulega risti. Võimalusel mine siseruumi ning püsi seal. Sulge uksed ja aknad, tuulutusavad ja ventilatsioon. Teavita ohust ka naabreid.
  • Kui tunned kloorilõhna, hinga läbi niiske rätiku või mõne muu tekstiilmaterjali. Tugeva kloori lõhna korral kasuta dušši – vesi neutraliseerib kloorgaasi.
  • Järgi õnnetuse korral kõiki päästeasutuse poolt antud juhiseid (Hädaolukorra seadus).
Kuidas mürgistust ära tunda

Kloor kahjustab kudesid, mõjub ärritavalt limaskestadele, kutsub esile kuiva köha, nohu, mõnikord ka oksendamise. Suurema kontsentratsiooni korral põhjustab rinnus valusid, tekivad pisarad ja koordinatsioonihäired.

Kontaktisikud: Veepuhastuse juht: tel 62 62 510; peatehnoloog: tel. 62 62 610

Ohuala riskianalüüsi põhjal:

klooriavarii_ohuala