Klooriavarii

Hea klient ja tarbja! Tulenevalt Kemikaaliseadusest soovime Sind teavitada võimalikust suurõnnetuse ohust ning anda esmaseid tegevusjuhiseid klooriavarii korral Ülemiste veepuhastusjaamas.

Ülemiste Veepuhastusjaamas puhastatakse pinnaveest joogivett. Protsessi käigus kasutatakse desinfitseeriva kemikaalina kloori. Seoses kloori ladustamise ja kasutamisega on AS-i Tallinna Vesi Veepuhastusjaam B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. AS Tallinna Vesi on koostanud ja esitanud pädevatele riigiasutustele kemikaali teabelehe, riskianalüüsi, ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse ja hädaolukorra lahendamise plaani.

Ohtliku kemikaali käitleja: AS Tallinna Vesi , Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3

Kontaktisikud: veepuhastuse juht, tel. 6262 510; peatehnoloog , tel: 6262 610

Ohtlikkus

Kloorgaas on mürgine sissehingamisel, lämmatab, ärritab silmi, nahka ja hingamiselundeid. Kloor on tugeva oksüdeeriva toimega ning veeorganismidele väga mürgine. Klooriga seotud õnnetusi asutuses esinenud ei ole.

Suurõnnetust võib põhjustada puhastusjaamas kasutatav kloor juhul, kui kloorihoidlas tekib suur kloorileke. Lekkel tekkinud kloorgaasi pilv levib avariikohalt allatuult asuvasse sektorisse. Kloorgaas on rohekaskollane, terava lõhnaga, õhust raskem gaas. Ühinedes õhus veeaurudega moodustab valge udu. Allatuult levides koguneb madalamatesse kohtadesse, kraavidesse ning maa-alustesse kommunikatsioonidesse. Tõusvate õhuvooludega haihtub atmosfääri.

Ohutegurite kontrolli all hoidmiseks on olemas erinevad kaitsemehhanismid. Korraldame regulaarselt vajalikke koolitusi töötajatele ja viime läbi õppusi. Samuti teeme järjepidevat koostööd Päästeteenistusega (näiteks ühised õppused), et olla valmis suurõnnetuse korral koheselt tegutsema minimiseerimaks õnnetuse tagajärgi. Täiendav info AS-i Tallinna Vesi kodulehelt www.tallinnavesi.ee.

Õnnetusest teavitamine

Suurõnnetusest teavitatakse vahelduva helisireeniga 60sek/30sek. Veepuhastusjaama lähedalasuvate objektide teavitamiseks edastatakse sõnum läbi valjuhääldite. Teave avariist edastatakse ka päästeteenistustele ja meediale. Soovitame kuulata Vikerraadiot 104,1 Mhz ja ETV uudiseid.

Ohuala riskianalüüsi põhjal:

 

klooriavarii_ohuala

Kuidas käituda klooriavarii korral

  • Hoiatussireeni korral lahku koheselt ohualast liikudes kaugemale tuulega risti. Võimalusel mine siseruumi ning püsi seal. Sulge uksed ja aknad, tuulutusavad ja ventilatsioon. Teavita ohust ka naabreid.
  • Kui tunned kloori lõhna, hinga läbi niiske rätiku või mõne muu tekstiilmaterjali. Tugeva kloori lõhna korral kasuta dušši – vesi neutraliseerib kloorgaasi.
  • Järgi õnnetuse korral kõiki päästeasutuse poolseid juhiseid.

Kuidas mürgistus ära tunda

Kloor kahjustab kudesid, mõjub ärritavalt limaskestadele, kutsub esile kuiva kõha, nohu, mõnikord ka oksendamise. Suurema kontsentratsiooni korral põhjustab rinnus valusid, tekivad pisarad ja koordinatsioonihäired.