Investori kalender

Olulised majandussündmused 2023. aastal:
  • 27.01.2023                 2022. aasta IV kvartali ja 2022. aasta auditeerimata tulemused
  • 31.03.2023                 2022. aasta auditeeritud tulemused
  • 28.04.2023                  2023. aasta I kvartali finantstulemused
  • 01.06.2023                  Korraline aktsionäride üldkoosolek
  • 28.07.2023                  2023. aasta II kvartali finantstulemused
  • 27.10.2023                  2023. aasta III kvartali finantstulemused