Investori kalender

Olulised majandussündmused 2018. aastal
26.01.2018 2017. aasta IV kvartali ja 2017. aasta auditeerimata tulemused
23.03.2018 2017. aasta auditeeritud tulemused
27.04.2018 2018. aasta I kvartali tulemused
31.05.2018 Aktsionäride üldkoosoleku toimumise kavandatud päev
27.07.2018 2018. aasta II kvartali tulemused
26.10.2018 2018. aasta III kvartali tulemused