Investori kalender

Olulised majandussündmused 2024. aastal:
  • 02.02.2024                 2023. aasta IV kvartali ja 2023. aasta auditeerimata tulemused
  • 05.04.2024                 2023. aasta auditeeritud tulemused
  • 03.05.2024                  2024. aasta I kvartali finantstulemused
  • 30.05.2024          Korraline aktsionäride üldkoosolek
  • 02.08.2024                  2024. aasta II kvartali finantstulemused
  • 01.11.2024                  2024. aasta III kvartali finantstulemused