Investori kalender

Olulised majandussündmused 2022. aastal:
  • 19.01.2022                  2021. aasta IV kvartali tootmistulemused
  • 28.01.2022                  2021. aasta IV kvartali ja 2021. aasta auditeerimata tulemused
  • 01.04.2022                  2021. aasta auditeeritud tulemused
  • 29.04.2022                  2022. aasta I kvartali finants- ja tootmistulemused
  • 03.06.2022                  Korraline aktsionäride üldkoosolek
  • 29.07.2022                  2022. aasta II kvartali finants- ja tootmistulemused
  • 28.10.2022                  2022. aasta III kvartali finants- ja tootmistulemused