Investori kalender

Olulised majandussündmused 2020. aastal:
22.01.2020 2019. aasta IV kvartali tootmistulemused
31.01.2020 2019. aasta IV kvartali tulemused ja 2019. aasta auditeerimata tulemused
27.03.2020 2019. aasta auditeeritud tulemused 
22.04.2020 2020. aasta I kvartali tootmistulemused
24.04.2020 2020. aasta I kvartali finantstulemused 
28.05.2020 Aktsionäride korraline üldkoosolek 
22.07.2020 2020. aasta II kvartali tootmistulemused
31.07.2020 2020. aasta II kvartali finantstulemused 
21.10.2020 2020. aasta III kvartali tootmistulemused 
30.10.2020  2020. aasta III kvartali finantstulemused