Investori kalender

Olulised majandussündmused 2022. aastal:

19.01.2022                 2021. aasta IV kvartali tootmistulemused

28.01.2022                 2021. aasta IV kvartali ja 2021. aasta auditeerimata tulemused

01.04.2022                 2021. aasta auditeeritud tulemused

20.04.2022                 2022. aasta I kvartali tootmistulemused

29.04.2022                 2022. aasta I kvartali finantstulemused

20.07.2022                 2022. aasta II kvartali tootmistulemused

29.07.2022                 2022. aasta II kvartali finantstulemused

19.10.2022                 2022. aasta III kvartali tootmistulemused

28.10.2022                 2022. aasta III kvartali finantstulemused

Korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumise kuupäevaks on kavandatud 3. juuni 2022.