2022: Aktsionäride otsuste eelnõu

AS Tallinna Vesi

Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata

13. jaanuar 2022

Päevakord:

  1. Nõukogu liikme tagasikutsumine
    1.1. Pr Katrin Kendra nõukogust tagasi kutsumine
  2. Nõukogu liikme valimine
    2.1. Hr Silver Tamme (Tamm) nõukogu liikmeks valimine

Aktsionäride otsuste eelnõu

OTSUS nr 1.1.

Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige pr Katrin Kendra. Katrin Kendra volitused lõppevad 13. jaanuaril 2022.

OTSUS nr 2.1.

Valida hr Silver Tamm Seltsi nõukogu liikmeks alates 14. jaanuarist 2022 põhikirjajärgseks ametiajaks.