2021: Aktsionäride otsuste eelnõu

AS Tallinna Vesi

Aktsionäride otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata

1. aprill 2021

Päevakord:

  1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

1.1 Hr Simon Roger Gardiner’i nõukogust tagasi kutsumine

1.2. Hr Martin Padley nõukogust tagasi kutsumine

  1. Nõukogu liikmete valimine

2.1. Hr Mart Mägi nõukogu liikmeks valimine

2.2 Hr Robert Kitt’i nõukogu liikmeks valimine

  1. Põhikirja muutmine ja põhikirja uue täisredaktsiooni kinnitamine
  2. Seltsi ühe B-aktsia omandamine Seltsi poolt ja omandamise tingimused

Aktsionäride otsuste eelnõu

OTSUS nr 1.1.

Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Simon Roger Gardiner. Simon Roger Gardiner’i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.

OTSUS nr 1.2.

Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Martin Padley. Martin Padley’i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.

OTSUS nr 2.1.

Valida hr Mart Mägi Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

OTSUS nr 2.2.

Valida hr Robert Kitt Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

OTSUS nr 3.

Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis.

OTSUS nr 4.

Anda Seltsile nõusolek ühe B-aktsia omandamiseks Tallinna Linnalt, nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot ja tasuda selle eest Tallinna Linnale 60 (kuuskümmend) eurot. Omandamine viia läbi hiljemalt 1. maiks 2021.