Aruanded ja presentatsioonid

Valige vasakpoolsest menüüst, kas soovite tutvuda AS-i Tallinna Vesi tootmis-, finants-, keskkonna- või CSR aruannetega. Alates 2016. aastast on CSR aruanne integreeritud aastaaruandesse.

Audiitor

Aktsionäride üldkoosolek otsustas määrata 2018. majandusaasta audiitoriks Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla.