2023: Hääleõiguste koguarv ja hääleõigused

AS-il Tallinna Vesi (edaspidi Selts) on kokku 20 000 000 (kakskümmend miljonit) aktsiat.

Iga Seltsi aktsia annab selle omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul, Seltsi kasumi ja lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel ning samuti muud seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigused.