2022: Informatsioon nõukogu liikme kandidaadi kohta

Silver Tamm

Silver Tamm seati nõukogu liikme kandidaadina üles Tallinna linna poolt. Silver Tamm on Tallinna linna linnakassa juhataja ning täidab alates 2021. aasta septembrist ka Tallinna linna finantsdirektori kohuseid. Hr Tamm alustas Tallinna linnas tööd 2001. aastal linnakassa osakonna analüütikuna ning alates 2007. aastast  täidab osakonnajuhi rolli. Linnakassa juhtida on muuhulgas kogu linna makseliiklusega seonduv, pika- ja lühiajalise kapitali kaasamine ning finantsriskide juhtimine, lisaks vastutab linnakassa linnaeelarve koostamise eest.  Silver Tamm on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe majandusprotsesside modelleerimise eriala ning täiendanud end erinevatel erialastel ja juhtimisalastel koolitustel. Silver Tamm ei ole varem AS-i Tallinna Vesi nõukogu liige olnud. Silver Tamm ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.