2024: Aktsionäride otsuste eelnõu

AS Tallinna Vesi

Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata

28. märts 2024

Päevakord:

1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

1.1. Mart Mägi nõukogu liikme volituste pikendamine

1.2 Robert Kitt´i nõukogu liikme volituste pikendamine

 

Aktsionäride otsuste eelnõu

OTSUS nr 1.1.

Pikendada nõukogu liikme Mart Mägi volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

OTSUS nr 1.2.

Pikendada nõukogu liikme Robert Kitt´i volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.