2022: Hääleõiguste koguarv

AS-il Tallinna Vesi (edaspidi ASTV) on kokku 20 000 000 (kakskümmend miljonit) hääleõiguslikku aktsiat.

Iga ASTV aktsia annab selle omanikule ASTV aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda ASTV aktsionäride üldkoosolekul, ASTV kasumi ja lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel ning samuti muud seaduses ja ASTV põhikirjas sätestatud õigused.