2021: Küsimused ja vastused

Küsimus: Kas praegused aktsionärid saavad 2020 aasta eest dividendi ja millal?

Vastus: Hetkel ei ole tehtud otsust dividendide maksmise kohta. Aktsionäre teavitatakse niipea, kui otsus, kas teha üldkoosolekule ettepanek otsustada dividendide maksmine või mitte, on tehtud.


Küsimus: Mul jäi segaseks üks asjaolu, nimelt hääletuskutses on öeldud, et: „Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee avaldatud hääletussedelil ja edastama oma hääled ning  esindusõigust tõendavad alltoodud dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt neljapäevaks 1. aprilliks 2021 kell 9:00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg).“

Sama kutse lõpus on öeldud, et: „Teade aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 10. märtsil 2021.“ Kas ma saan millesti valesti aru, kas siin ei ole vastuolu, peaks olema ehk 10. aprill?

Vastus: 10. märtsi kuupäev viitab ajalehes teabe avaldamise kuupäevale. Ilmselt segadust tekitab aktsionäride otsustuskorras otsuste vastuvõtmise vormi sõnastus “aktsionäride otsuste vastuvõtmine ilma üldkoosolekut kokku kutsumata“. See on kokkukutsumisega üldkoosolekut asendava otsustusvorm. Hääled loetakse kokku 1. aprillil, otsuste vastuvõtmise info avaldatakse 1. aprillil ja hääletusprotokoll avaldatakse hiljemalt 7 päeva jooksul pärast 1. aprilli kuupäeva.