Sissejuhatus

AS Tallinna Vesi on kokku koondanud erinevad ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniga seotud tehnilised juhised ja nõuded, millega tuleb lisaks standarditele projekteerimisel ja ehitamisel täiendavalt arvestada. Info leidmiseks kasutage kas menüüd või sisestage täpsem küsimus otsingureale.

Käesolevad tehnilised nõuded kehtivad alates 01.03.2017.a.