Võimalikud kinnistusiseste ehituste ehitajad

Kui on soov saada kinnistusiseste vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitust või rekonstrueerimist, palume pöörduda kinnistusiseste ehitustööde teenusepakkuja poole, kes teeb töid vastavalt nõuetele. Soovitame hinnapakkumisi küsida vähemalt kolmelt erinevalt teenusepakkujalt, et leida sobivaim tööde teostaja. Allpool on toodud nimekiri võimalikest teenusepakkujatest:

Viimsi Keevitus

Megido

Watercom

Ria Stanteks

Altmer Ehitus

Baurexi

Terrat